Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 15 van 15 voor: leerlingenbegeleiding

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Leerlingenbegeleiding en -participatie: de school begeleidt LHBT leerlingen en homofobe/transfobe leerlingen en zorgt dat initiatieven van leerlingen zoals GSA's en tolerantiegroepen worden ondersteund. ... Zo blijkt uit onderzoek dat maatregelen om aan het begin van het schooljaar meteen samen met leerlingen duidelijke regels te formuleren (en die daarna te handhaven) de meest effectieve maatregelen zijn en dat bijvoorbeeld voorlichting en leerlingenbegeleiding een veel beperktere impact heeft op het schoolklimaat.

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten - lees pagina »

Daarin komt meer aandacht voor lesgeven aan moeilijke doelgroepen zoals orthodoxe gelovigen, interculturele aspecten, LHBTI specifieke leerlingenbegeleiding en voor schoolorganisatieverandering.

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

Maar bepaalde thema's, zoals schoolregels, leerlingenbegeleiding, contact met ouders en voorlichting waren verplichte aandachtspunten.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

In het Kluwer Handboek Leerlingenbegeleiding en op onze website publiceerden wij een artikel over homospecifieke leerlingenbegeleiding. ... In onze workshop "Homospecifieke leerlingenbegeleiding" komt naast persoonlijke competenties ook aan de orde wat de school verder voor maatregelen op het gebied van zorg kan treffen.

leerlingenbegeleiding en -participatie - lees pagina »

leerlingenbegeleiding en -participatie ... Leerlingenbegeleiding kan door  leerlingbegeleiders worden aangeboden, maar ook leerlingen zelf kunnen elkaar ondersteunen.

voortgezet onderwijs - lees pagina »

homospecifieke leerlingenbegeleiding (artikel)

training - lees pagina »

workshop homospecifieke leerlingenbegeleiding (voortgezet onderwijs)

Peter Dankmeijer - lees pagina »

We ontwikkelden op maat ondersteuning voor leerlingenbegeleiding, homo/lesbische voorlichting, en de bevordering van een veilig klimaat voor homo's en lesbo's in scholen.

homobeleid op school, wat werkt? - lees pagina »

Het Receptenboek Homoseksualiteit en Onderwijs biedt handige hulpmiddelen, zowel op het niveau van beleid, diversiteitsmanagement, omgaan met conflicten, voorlichting, als leerlingenbegeleiding - bestelbaar bij COC Nederland ( magazijn@coc.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

homospecifieke leerlingenbegeleiding ... In dit artikel gaan we in op homospecifieke aspecten van leerlingenbegeleiding.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

homospecifieke leerlingenbegeleiding ... homospecifieke leerlingenbegeleiding

Factsheet 3 - Jongeren, seksualiteit en homoseksualiteit - lees pagina »

Voor studenten van lerarenopleidingen moeten we daarbij vooral denken aan hoe zij aandacht voor tolerantie ten opzichte van verschillende leefwijzen kunnen vormgeven binnen de educatieve programma's en hoe zij adequaat aan leerlingenbegeleiding kunnen doen voor potentiële lesbische en homoleerlingen.

samenvatting vgs visienota (homo)seksualiteit - lees pagina »

in de leerlingenbegeleiding

lesbische en homoseksuele adolescenten in de schoolsituatie - lees pagina »

professionalisering leerlingenbegeleiding

publicaties peter dankmeijer - lees pagina »

Dankmeijer, Peter (2006), Homo- en transseksuele aandachtspunten in de leerlingenbegeleiding, in: Toolkit Leerlingenbegeleiding, KLUWER, november 2006