Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 30 van 30 voor: lesmateriaal

*E-ZINE* 16 JANUARI 2016 - lees pagina »

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn - lees pagina »

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn

basisschooldocent wint prijs voor lesmaterialenwedstrijd over seksuele diversiteit - lees pagina »

De jury kende een waarderingsprijs toe aan lesmateriaal over genderverschillen.

onderwijsalliantie start lesmaterialenwedstrijd - lees pagina »

Dat doet zij door de lancering van een wedstrijd waarbij men voorbeelden van goed en slecht lesmateriaal kan indienen. ... Het kan gaan over bestaand lesmateriaal of nieuw of zelfgemaakt en ongepubliceerd materiaal.

nederlandse première van in brazilië verboden voorlichtingsfilms - lees pagina »

Dilma Rousseff liet zich chanteren en verbood het vertonen van het lesmateriaal aan kinderen.

amersfoortse scholen niet happig op homo-emancipatie - lees pagina »

De MijnID campagne biedt onder meer uit kant en klaar lesmateriaal dat onafhankelijk van elkaar te gebruiken is, maar ook (optioneel) uit MijnID ambassadeurschap, een visitatie door leerlingen en de GeenID test waarmee iedereen voor zijn school online, gratis en anoniem kan checken hoe het klimaat op school ervoor staat als het gaat om “jezelf zijn op school”.

evelien mellink: seksuele vorming en aids-voorlichting in 1989 - lees pagina »

Een ander belangrijk probleem is dat er weinig lesmateriaal over AIDS beschikbaar is en dat er geen goede docentenhandleidingen voorhanden zijn. ... De taal in het lesmateriaal wordt door 17% van de docenten die problemen ondervinden bij het geven van AIDS, als te moeilijk ervaren.

onderwijsalliantie start landelijke campagne tegen homopesten - lees pagina »

Ondanks de politieke prioriteit voor homo-emancipatie zijn er helaas nog steeds geen fondsen die het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal willen betalen" zegt producent Hans van der Hulst. "

ruben les - lees pagina »

De film en het lesmateriaal is gratis beschikbaar: ... U kunt hier lesmateriaal bij de film downloaden.

onderwijsalliantie - lees pagina »

Gewoon DOEN; handreiking voor docenten en uitgevers over lesmateriaal

geen californisch referendum tegen homogeschiedenis - lees pagina »

De richtlijn, die in januari 2012 ingaat, verbiedt ook discriminerend lesmateriaal.

een kwestie van persoonlijkheid - lees pagina »

De laatste jaren wordt bij het ontwikkelen van lesmateriaal, lesprogramma’s of ondersteunend materiaal steeds meer het aspect van evidence based werken benadrukt.

gale projecten - lees pagina »

De video wordt ook gebruikt als lesmateriaal op universiteiten.

landelijk beleid - lees pagina »

Verder werd er lesmateriaal ontwikkeld voor seksuele vorming.

voortgezet onderwijs - lees pagina »

lesmateriaal vso ... lesmateriaal vmbo

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

Seksuele diversiteit in lesmateriaal, Amsterdam, EduDivers

beroepsonderwijs - lees pagina »

lesmateriaal ... video "Lichtenvoorde: interviews over de roze loper", homoseksualiteit in de zorg voor mensen met een beperking (8:30 minuten, geen bijbehorend lesmateriaal)

basisonderwijs - lees pagina »

lesmateriaal

een grap gaat op reis - lees pagina »

lesmateriaal: "een grap gaat op reis"

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

Homoseksuele leerlingen ervaren de afwezigheid van homoseksualiteit in het lesmateriaal als een gemis.

intervention mapping - lees pagina »

EduDivers nam het initiatief omdat er nog nauwelijks lesmateriaal over homoseksualiteit beschikbaar is. "

Reactie empowerment op nota homo-lesbisch emancipatiebeleid (2001) - lees pagina »

boek over islamistische homojongeren als lesmateriaal ... Volgens het Ministerie van VWS zal dit boek ook als lesmateriaal gebruikt kunnen worden. (

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

De hoogte hangt mede af van of je (duur) materiaal gaat maken voor acquisitie of als lesmateriaal of dat je volstaat met een simpele acquisitiebrief en mondelinge voorlichting.

Jan Geurtsen komt uit op school - lees pagina »

Op de ouderavond klaagde de voorzitter van de ouderraad over de al te confronterende benadering van het lesmateriaal over seksuele vorming, dat hij via zijn dochter had kunnen inzien.

lokaal beleid - lees pagina »

Verder werd er lesmateriaal ontwikkeld voor seksuele vorming.

factsheet 1 - stand van zaken 2001: lesbische en homo-emancipatie in het onderwijs - lees pagina »

De staatsecretaris meent dat de video Burger Inn volstaat als lesmateriaal in het voortgezet onderwijs.

homoseksualiteit zeer wisselend in lesmethoden - lees pagina »

Verder noemt dit lesmateriaal de opkomst van het COC, de aanname van de Wet Gelijke Behandeling, het homohuwelijk en het adopteren van kinderen door homo's.

Kamervragen Boris Dittrich (d66) over onveiligheid van homojongeren (2001) - lees pagina »

Adelmund vervolgt:) Om scholen beter te instrumenteren op het gebied van lesmateriaal over homoseksualiteit heeft het APS (in samenwerking met het COC) in opdracht van Oc&W in 1997 een programma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. ... Om aan het kennishiaat iets te doen, heeft FORUM in samenwerking met het COC, de Rutgers stichting, NIGZ en de AOb (met medefinanciering van OCenW) lesmateriaal en een docentenhandleiding ontwikkeld bij de programmareeks Burger-Inn van de IKON.

nicl scan 2001: homoseksualiteit in leermiddelen - lees pagina »

Dit is een samenvatting van de in 2001 verrichte analyse van het NICL over de aanwezigheid van homoseksualiteit in lesmateriaal. ... Het NICL trekt geen conclusies over de kwaliteit van het voorkomen van homoseksualiteit in het lesmateriaal.

lesbische en homoseksuele adolescenten in de schoolsituatie - lees pagina »

Ook de afwezigheid van homoseksualiteit in het lesmateriaal wordt als een gemis ervaren. ... Screenen van het lesmateriaal op discriminerende uitspraken of mogelijkheden voor herkenning komt voor op één van de tien scholen.