Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 206 voor: onderzoek

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

Er is medewerking van onder meer Henriëtte Boersma, die onderzoek deed naar het lespakket van Homo in de Klas en vertegenwoordigers van VGS (Verenging Gereformeerd Schoolonderwijs).

europees project start om scholen te certificeren voor goed anti-pestbeleid - lees pagina »

Het project ontwikkelt vier instrumenten vier die scholen zullen helpen met het maken van een hoge kwaliteit zelfreflectie: een beschrijving van de procedure, enquêtes voor studenten en docenten, training en onderzoek door studenten en docenten en een toolkit met suggesties voor follow-up van de reflectie met interventies waarvan we weten dat ze effectief zijn.

onderzoek naar homopesten start in Griekenland, Cyprus en Litouwen - lees pagina »

onderzoek naar homopesten start in Griekenland, Cyprus en Litouwen ... het onderzoek

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

Dat is de conclusie van een experiment met onderzoek, schoolvisitaties en follow-up door EduDivers en AllThat Chas. ... De oorspronkelijke schoolvisitatie van één dag werd uitgebouwd met een onderzoek vooraf, twee workshops vooraf en een begeleiding achteraf.

gale stelt een nieuwe definitie van pesten voor - lees pagina »

Uit onderzoek blijkt trouwens dat noch straffen, noch troosten pesten in de toekomst voorkomt.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Dat is op zich merkwaardig: ten eerste blijkt dat veel meer jongeren zich biseksueel voelen dan homo of lesbisch, en ten tweede blijkt uit onderzoek dat biseksuele jongeren nog meer dan homo/lesbische jongeren  te maken krijgen met negatieve en denigrerende opmerkingen.

gewoon doen (2014) - lees pagina »

De handreiking is gebaseerd op onderzoek door middels van interviews met educatieve yuitgevers, leraren, lerarenopleiders en tal van stakeholders.

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

In maart presenteerde de gemeente Oss een onderzoek naar de veiligheid van de LHBT in haar gemeente. ... Het onderzoek geeft ook aanbevelingen voor beleid.

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

21 juli 2017 - Onlangs presenteerde de gemeente Oss een onderzoek naar de veiligheid van de LHBT in haar gemeente. ... Het onderzoek geeft ook aanbevelingen voor beleid.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

Hij gaf een overzicht van onderzoek naar lhbt-pesten met voorbeelden uit verschillende landen. ... In een van de sessies vertelden John Palladino en Mark Giesler uit Michigan (USA) over hun onderzoek naar hoe mentoren en zorgcoördinatoren omgaan met de verschillende verwachtingen van lhbt-specifiek anti-pestbeleid.

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren - lees pagina »

26 juni 2017 - Vorige week kwamen de resultaten van het grote 5-jaarlijkse onderzoek “Seks onder je 25e” naar buiten, met als belangrijkste conclusie dat jongeren steeds later seks hebben. ... Rutgers en SOA Aids Nederland, de organisatoren van het “Seks onder 25e” onderzoek, brachten de resultaten van het onderzoek naar buiten met een persbericht waarin de nadruk lag op de conclusie dat “jongeren” op steeds latere leeftijd seks hebben.

evaluatie lesmethode Homo in de klas - lees pagina »

In dit onderzoek analyseert Henriëtte Boersma, een lerares van het Guide de Brès College, het effect van de Christelijke lesmethode "Homo in de klas". ... Download hier het complete onderzoek

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

De LHBTI-emancipatie staat nog te veel in de kinderschoenen en er is nog geen onderzoek gedaan naar hoe men onder schoolleiders een gevoel van urgentie kan creëren. ... Uit onderzoek blijkt dat rotzooi en slordigheid van anderen een sfeer creëert waarin zelf goedwillende mensen ook slordig en minder sociaal worden.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland de negatieve sfeer op school de tweede factor voor LHBTI zelfmoord is, meteen na een negatieve sfeer en (dreigende) uitstoting uit het gezin. ... Uit een klein onderzoek naar lesbische meiden in Amsterdam bleek bijvoorbeeld dat een van de geïnterviewde meisjes het huis uit was gezet en afwisselend sliep bij haar vriendinnen, dat ze geen geld had, dat ze problemen met drugs had, maar dat ze van zichzelf vond dat alles prima ging, want "ik ben een sterke lesbische vrouw die van zich afbijt".

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Uit onderzoek blijkt dat een verandering alleen tot stand komt als men zich bewust is van een probleem, de situatie wil verbeteren en zich voornemens maakt. ... Nog beter is het als de school periodiek onderzoek doet of laat doen.

effectieve voorlichting - lees pagina »

Uit allerlei onderzoek blijkt dat het leren kennen van mensen die je tot dan toe niet kende of misschien zelfs verafschuwde, kan leiden tot meer begrip en empathie. ... EduDivers maakt daarnaast nog enkele kanttekeningen bij deze op onderzoek gebaseerde conclusies.

day of silence komt eraan: 21 april - lees pagina »

In de meeste scholen denkt men immers dat een algemeen anti-pestbeleid goed genoeg is voor iedereen, ook LHBTIQ, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet zo is (zie NESET II rapport, artikel 4 februari).

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

4 februari 2017 - Op 23 januari werd het tweede NESET onderzoek over pesten in Europa gepresenteerd in het Europees Parlement. ... Het onderzoekt aanwijzingen uit Europees en internationaal onderzoek, en beoordeelt nationale praktijken en het werk van maatschappelijke organisaties over pesten en geweld.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

Te vaak worden de doelen van het onderzoek of het onderzoek zelf een doel op zichzelf.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

Zo blijkt uit onderzoek dat vooroordelen belangrijker zijn om te bestrijden dan stereotypen. ... Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een serie als "Will & Grace", waarin stereotypen over homoseksuelen dik worden aangezet, uiteindelijk toch een positief effect heeft op de tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid - lees pagina »

Daarom zijn twee van de COC eisen gericht op de werkwijze van de inspectie: bevorder handhaving van de kerndoelen door de onderwijsinspectie, en laat de inspectie periodiek onderzoek doen. ... Al in 2014 deed Stichting School en Veiligheid onderzoek naar integratie van sociale veiligheid inclusief seksuele diversiteit in pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen.

onderzoek sociale veiligheid in lerarenopleidingen 2014 - lees pagina »

onderzoek sociale veiligheid in lerarenopleidingen 2014

discussie in onderwijs biedt nieuwe perspectieven voor seksuele diversiteit - lees pagina »

Aan de hand van onderzoek van Dutch Leonard laat Boonstra zien dat zulke verandering alleen tot stand komen als scholen de huidige cultuur van analyseren, scoren, examineren, plannen, trainen en gestructureerd werken loslaten en meer verschillen van mening, onzekerheid, diversiteit, samenwerken, onderzoeken, gezamenlijk leren de ruimte geven. ... Waarom mikken we altijd op "voorlichting" over seksuele diversiteit, terwijl we uit onderzoek weten dat dit niet bepaald de meest effectieve manier is om de houding en het gedrag van jongeren te veranderen?

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig - lees pagina »

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de ervaringen van interseksuele leerlingen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Maar recent onderzoek laat zien dat ‘moderne uitsluiting aan de orde van de dag is.

schorer lezing gaat over bestrijding schijntolerantie - lees pagina »

Maar recent onderzoek laat zien dat ‘moderne uitsluiting aan de orde van de dag is.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Uit het grote experimentele onderzoek op 120 scholen van enkele jaren terug bleek bijvoorbeeld dat scholen waar LHBT leerlingen zich het meest veilig voelen door de zichtbaarheid, de onveiligheid in feite was toegenomen. ... Het is dus belangrijk om niet alleen te kijken naar eigen ervaringen en wensen maar ook naar onderzoek naar wat echt werkt."

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

aandacht nog hard nodig volgens onderzoek ... Het onderzoek bestond uit een voor- en nameting onder docenten en managers en uit een serie interviews met de leidinggevende en inhoudelijk betrokken docenten aan het eind van het project.

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Het onderzoek bestond uit een voor- en nameting onder docenten en managers en uit een serie interviews met de leidinggevende en inhoudelijk betrokken docenten aan het eind van het project.

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

Het onderzoek zelf gaat daarom niet in op de effecten van wat scholen doen op de leerlingen. ... Uit eerder onderzoek blijkt dat als meer dan 80% van schoolleiders aangeven dat er op hun scholen aandacht is voor seksuele diversiteit, dat slechts 15-35% van de docenten dat zegt en dat slechts 6-22% van de leerlingen het daarmee eens is (zie citaat uit Inspectieonderzoek “Weerbaar en Divers”, 2009.

PERSBERICHT 10 november 2016 - lees pagina »

Maar recent onderzoek laat zien dat ‘moderne uitsluiting aan de orde van de dag is.

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten - lees pagina »

De expertcursus zal aandacht besteden aan landelijk en internationaal beleid, dilemma's in het ontwikkelen van onderzoek, beleid en implementatie, effectieve schoolbegeleiding en hoe je schoolprogramma's ontwikkelt.

jongeren klagen over gebrek aan LHBTI voorlichting - lees pagina »

Het "Zwartboek" werd gepubliceerd in de verwachting dat kort daarna ook de Onderwijsinspectie zou komen met een eigen onderzoek.

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

EenVandaag deed geen onderzoek naar basisscholen, waar voorlichting over seksuele diversiteit ook verplicht is.

unesco conference over homopesten succes en teleurstelling - lees pagina »

Het eerste traject was om onderzoek te doen naar hoeveel homopesten en -discriminatie er eigenlijk is. ... Het waren vooral onderzoeken in landen waar tot nu toe nog helemaal nooit onderzoek was gedaan.

PERSBERICHT: Alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

Hoewel voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is, blijkt uit onderzoek dat slechts 25% van de leerlingen daar iets van merkt.

alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

Hoewel voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is, blijkt uit onderzoek dat slechts 25% van de leerlingen daar iets van merkt.

gay ok: schoolvisitaties door leerlingen - lees pagina »

onderzoek om te zien wat er veranderd is ... Daarom doen we het onderzoek voor en na de activiteiten.

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

EenVandaag deed geen onderzoek naar basisscholen, waar voorlichting over seksuele diversiteit ook verplicht is. ... Uit eerder onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek dat er grote inschattingsverschillen bestaan tussen schoolleiders, docenten en scholieren.

spannende lhbt workshops op 19 april - lees pagina »

Uit onderzoek (MOVISIE, september 2015) blijkt dat het gebruik van films hierbij erg effectief is doordat films identificatie en empathie bewerkstellingen.

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

Het meeste recente onderzoek dat aantoont dat de effecten van voorlichting zeer beperkt zijn, komt uit Nederland zelf. ... Uit onderzoek naar lespakketten over andere thema's, zoals pesten, roken, seksualiteit, en milieuvriendelijkheid weten we dat sommige lespakketten zelfs wel tot 15% verandering in gedrag kunnen bereiken.

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

Het onderzoek van Ton Mooij had nog een andere verrassende uitkomst: het maakt niets uit welke regels er precies worden afgesproken. ... Uit onderzoek naar geheugen blijkt dat de meeste mensen er moeite mee hebben om lijstjes te onthouden die meer dan vier of vijf items hebben.

engelse school geeft leerlingen 23 keuzes om hun gender te benoemen - lees pagina »

Blatchington Mill School in Brighton gaf de tieners het onderzoek als onderdeel van hun huiswerk. ... De vraag was onderdeel van een nationaal onderzoek van het Office of the Children’s Commissioner (Kinderombudsman); de enquête was gestuurd naar elke school in Brighton and Hove.

europese cursus tegen homofobie op school - lees pagina »

Volgend jaar zal GALE deze cursus opnieuw aanbieden, en ook een cursus over hoe onderzoek naar SOGI-fobie te doen.

*E-ZINE* 16 JANUARI 2016 - lees pagina »

In de afgelopen jaren heeft EduDivers veel onderzoek gedaan naar zogenaamde “werkzame elementen” in lespakketten, anti-pest maatregelen en leerlingenondersteuning. “ ... Dat was het advies van 40 leerlingen uit Nederland en Italië naar een week onderzoek en overleg over hoe een school lhbti vriendelijk zou kunnen worden.

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen - lees pagina »

In de afgelopen jaren heeft EduDivers veel onderzoek gedaan naar zogenaamde “werkzame elementen” in lespakketten, anti-pest maatregelen en leerlingenondersteuning. “ ... Door wereldwijd onderzoek naar effectieve methoden te analyseren, heeft EduDivers op een rijtje gezet welke werkzame elementen er het meest toe doen.

theater aanz doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid\n - lees pagina »

In ons onderzoek 'Mietjes moeten we niet' uit 2013 bleek al dat afwijken van genderrollen het grootste taboe is onder middelbare scholieren. ... Sinds dat onderzoek is daarvoor steeds meer aandacht en discussie ontstaan.

project seksuele diversiteit in mbo nadert afronding - lees pagina »

In februari doet het ITS een onderzoek naar de effecten en in maart worden de resultaten gepresenteerd. ... In maart wordt het project afgesloten met een inspirerend verslag, een handleiding voor managers en docenten en een onafhankelijk onderzoek naar de impact van het project onder docenten.

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

Het onderzoek werd gedaan door de afdeling Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht onder scholieren in klas 2 en 4. ... Het onderzoek is gehouden onder bijna 4000 leerlingen op veertien scholen.

op elke school een gsa over mensenrechten - lees pagina »

Dat was het advies van 40 leerlingen uit Nederland en Italië naar een week onderzoek en overleg over hoe een school lhbti vriendelijk zou kunnen worden.