Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 8 van 8 voor: pesten tegengaan

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

In dat kader zou ook het tegengaan van schelden en het onbewuste seksisme (mietje, watje) in de scholen een plaats kunnen krijgen. ... Iemand stelstelmatig pesten of uitsluiten kan zeer heftige gevolgen hebben.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

4 februari 2017 - Op 23 januari werd het tweede NESET onderzoek over pesten in Europa gepresenteerd in het Europees Parlement. ... Het rapport beveelt aan om nationale commissies vanuit meerder ministeries op te zetten die een brede nationale peststrategie tegen pesten en voor sociale vorming opzetten en daarbinnen stelselmatig aandacht hebben voor discriminatie, waaronder specifiek ook homofobie.

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

Hij deed dat overigens niet specifiek voor LHBT maar voor het tegengaan van pesten en agressie in het algemeen. ... Scholen mochten zelf experimenteren met mogelijkheden om pesten tegen te gaan.

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen - lees pagina »

Dat gaat om onderzoek naar LHBTI emancipatie, maar ook om onderzoek naar discriminatie in bredere zin, naar pesten, sociale veiligheid, sociaal-emotionele vorming, naar seksuele vorming en naar gedragsverandering en naar verandering van houding in het algemeen. ... Zoals dat “meer kennis” vooroordelen zou tegengaan of dat “voorlichting” de belangrijkste of zelfs de enige manier zou zijn om discriminatie tegen te gaan.

italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit - lees pagina »

Aanvankelijk vonden de Nederlandse leerlingen het moeilijk om iets te bedenken, omdat pesten en seksuele diversiteit op hun school goede aandacht krijgt. ... Zij vroegen hun om meer lessen over seksualiteit, een betere aanpak tegen pesten en meer deskundigheidstraining voor luistervaardigheid onder docenten.

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

Wij denken dat het tegengaan van traditioneel rolgedrag niet werkt. ... Wat is pesten?

homoles op de basisschool - lees pagina »

Leerlingen op basisscholen weten nauwelijks het verschil tussen plagen, pesten en discriminatie. ... Basisschooldocenten kunnen bijdragen aan een goede sfeer en discriminatie tegengaan door aandacht te besteden aan homoseksualiteit, al is het maar door het een keertje het prentenboek "Koning en koning" voor te lezen.

het bespreken van homoseksualiteit met gelovige jongeren - lees pagina »

Voorbeelden van zulke regels zijn: leven en laten leven, elkanders persoonlijke levenssfeer respecteren, pesten en discriminatie tegengaan, gelijke rechten geven en eerbiedigen.