Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 23 van 23 voor: plan van aanpak

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

In de afgelopen artikelen hebben we "het maken van afspraken" en "voorlichting" besproken. ... Goed leiderschap van de schoolleider is naar schatting goed voor 20% van het effect om een 100% LHBTI vriendelijke school te bewerkstellingen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Daar gaat de Schorerlezing van 10 januari over. ... De Schorerlezing wordt door twee mensen samen gegeven, Laurens Buijs, sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en Hanneke Felten, onderzoeker en projectleider van Movisie, het kennisinstituut voor Sociale Vraagstukken.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Als de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs niet mag beoordelen, hoe houden we die dan op niveau? ... Het zou toch ook belachelijk zijn als de Inspectie de invoering van het vak rekenen adequaat vindt als er alleen een incidentele bewustwordingsles over wordt gegeven?

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

20 maart 2016 - In de serie artikelen over gouden tips voor effectieve LHBT emancipatie beschrijven we vandaag de rol van voorlichting. ... Veel landelijk en lokaal beleid is dan ook gericht op het stimuleren en steunen van voorlichting.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

kritiek van het verweij-jonker instituut ... Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zegt: "In de afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt binnen de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

scholen kunnen homobeleid nu online testen - lees pagina »

13 januari 2014 - Benieuwd naar het schoolklimaat op de school van jouw kinderen? ... Met de GeenID test van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit kun je er binnen 10 minuten achter zijn hoe het op een school gesteld is met pesten in het algemeen en de acceptatie van homoseksualiteit in het bijzonder.

homojongeren in de kast vanwege kil schoolklimaat - lees pagina »

16 mei 2013 - Slechts 5% van de homoleerlingen durft ervoor uit te komen op school. ... Dat blijkt uit onderzoeken van het SCP en van Eén Vandaag die vandaag werden gepubliceerd.

stoppesten - lees pagina »

De denktank "stop pesten" is opgezet naar aanleiding van het opzetten van een landelijk anti-pest beleid door het Ministerie van OCW, dat op zijn beurt was ingegeven door een serie zelfmoorden van tieners na continue pesten. ... Hoewel het initiatief van OCW erg wordt gewaardeerd, is er ook veel discussie over of het plan goed genoeg is en wat er allemaal nog meer nodig is.

anti-pestbeleid moet gaan over identiteitsontwikkeling - lees pagina »

25 maart 2013 - EduDivers is blij met het plan van staatssecretaris Dekker om het pesten op school aan te pakken. ... Minder hoopgevend is de generieke insteek van het plan.

de roze draad in veiligheid op school - lees pagina »

In een bijlage geeft EduDivers een model voor een systematisch opgezet plan van aanpak: het DOEL-model. ... In deze proefprojecten konden scholen experimenteren met de integratie van homospecifieke aspecten in hun bredere plan van aanpak rondom veiligheid.

Nieuws - lees pagina »

19 maart 2018 - Deze week is het de Week van de Lentekriebels. ... De vragen variëren van situationele aandacht tot vragen om steun bij structurele inbedding.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

21 juni 2012 - Op 29 juni presenteert EduDivers een campagne om pesten van homo's op scholen tegen te gaan. ... De campagne is een invulling van aanbevelingen die UNESCO op 16 mei heeft gepresenteerd in een rapport over homofoob pesten.

de doel methode - lees pagina »

Het model maakt inzichtelijk hoe men een diagnose kan maken en een richting kan bepalen voor het creëren van draagvlak en activiteiten. ... Doelen (behoeftepeiling, visievorming, plan)

wanneer gaan de scholen echt iets zelf doen? - lees pagina »

Of een van de docenten neemt deel aan een training. ... Maar als zulke vragen de ondertoon hebben van kritiek op de snelheid waarmee scholen overgaan tot concrete activiteiten, moet men voorzichtig zijn.

landelijk beleid - lees pagina »

Tussen 2001 en 2005 werd voor circa € 2 miljoen een aantal grote pilotprojecten in scholen aanbesteed, die werden uitgevoerd onder leiding van COC Nederland en EduDivers (toen nog Empowerment geheten). ... In 2006 verbrak COC Nederland de samenwerking met EduDivers omdat zij zich meer (uitsluitend) wilde richten op empowerment van LHBT jongeren en voorlichting door vrijwilligers en alleen via de politiek op integratie van seksuele diversiteit in scholen.

downloads - lees pagina »

Een handreiking voor docenten en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen. ... handreiking seksuele diversiteit in het basisonderwijs (analyse van de situatie in basisonderwijs en overzicht materialen en mogelijke interventies, 3e editie, juni 2011)

Peter Dankmeijer - lees pagina »

Ik werk circa 50% van mijn tijd voor EduDivers onbetaald en doneer tussen de € 5000 en €10. ... Vanaf het begin van de jaren negentig is het onderwijsbeleid steeds verder gedecentraliseerd: scholen krijgen de verantwoordelijkheid voor hun eigen beleid en de regering of gemeenten hebben daar steeds minder in te zeggen.

edudivers advies op maat - lees pagina »

doelen van de schoolbegeleiding ... Scholen helpen bij het creëren van een intern draagvlak voor hun aanpak veiligheid met expliciete aandacht voor homodiscriminatie* en uitsluiting.

vrolijke scholen allianties - lees pagina »

In de afgelopen 4 jaar is gexperimenteerd met projecten op scholen om te bekijken hoe scholen aandacht voor veiligheid van homoseksuelen op een vanzelfsprekende manier kunnen integreren in hun schoolbeleid. ... Bij deze projecten bleek overigens dat het moeilijk was om scholen tot een homospecifieke aanpak te motiveren, tenzij vanaf het begin een brede invalshoek van veiligheid en sociale omgangvormen werd gekozen.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-1-0 - evaluatievormen - lees pagina »

Hier geven we een overzichtje van deze manieren. ... Een "proces"evaluatie houdt in dat je beschrijft hoe je strategisch plan is ontwikkeld en is uitgevoerd.

de edudivers doel methode - lees pagina »

Het model maakt inzichtelijk hoe men een diagnose kan maken en een richting kan bepalen voor het cre�ren van draagvlak en activiteiten. ... Doelen (behoeftepeiling, visievorming, plan)

zwakke schakels in homo-emancipatie - lees pagina »

Verkenning naar de ketenkwaliteit van het beleid rond homoseksualiteit in het onderwijs, Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid, Amsterdam, augustus 2005 ... Van november 2002 tot mei 2005 werd een groot project uitgevoerd door het COC, het APS en de AOb om de positie van homoseksueel en lesbisch onderwijspersoneel te verbeteren: Enabling Safety for LesBiGay Teachers (als onderdeel van een Europese samenwerking in projecten).

evaluatie adelmundpilots - lees pagina »

In dit project gaat het om de meting van de effecten van de Pilots Schoolbeleid Seksuele Diversiteit. ... Het project, in de wandelgangen ook wel Adelmundpilots genoemd, werd opgezet als cruciaal element in de homo-emancipatiestrategie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.