Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 15 van 15 voor: politiek

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

In een andere sessie bekritiseerde Peter Dankmeijer van GALE de "one fits all" suggesties voor politiek op het niveau van de Staat of op schoolniveau. ... Hij zei er niet bij dat het thema homofobie in veel landen politiek zo controversieel is, dat dit argument het wel erg makkelijk maakt om homopesten op grond van politieke en subsidietechnische argumenten te negeren.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

De politiek wilde daarvoor één landelijk en vergelijkbaar systeem.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

In plaats van te zeggen: “de kerndoelen zijn te vrijblijvend geformuleerd” of “het ministerie doet onvoldoende om de kerndoelen adequaat in te laten voeren”, beperkt ze zich tot de politiek acceptabele constatering dat seksuele diversiteit enigszins aan de orde komt en dat men daarbij wel kan twijfelen aan de kwaliteit, maar dat “de wet scholen de ruimte geeft hier eigen accenten te zetten.”

unesco conference over homopesten succes en teleurstelling - lees pagina »

De hoop was dat het regionale personeel dan in gesprek zouden gaan met de politiek verantwoordelijken en op hun beurt daar ook bewustzijn zouden creëren. ... Men vermoedt dat UNESCO een stereotype beeld heeft van LHBT organisaties als activistisch en pietluttig op politiek correcte details, wat zij ervaren als een risico voor het draagvlak van de Call .

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

politiek geschrokken maar vindt huidige voorlichting genoeg "

amersfoortse scholen niet happig op homo-emancipatie - lees pagina »

De lokale Amersfoortse politiek ontplofte en er werden zelfs Kamervragen over gesteld.

RVT-lid politiek/bestuur - lees pagina »

RVT-lid politiek/bestuur

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

Het rapport is een unicum, omdat het in de internationale politiek bijna taboe is om een uitspraak te doen over de inhoud van het onderwijs.

landelijk beleid - lees pagina »

In 2006 verbrak COC Nederland de samenwerking met EduDivers omdat zij zich meer (uitsluitend) wilde richten op empowerment van LHBT jongeren en voorlichting door vrijwilligers en alleen via de politiek op integratie van seksuele diversiteit in scholen.

wat is het standpunt van EduDivers over streng christelijke scholen? - lees pagina »

Maar het macho-VMBO probleem laat zich niet gemakkelijk oplossen met simpele regels en er valt politiek niet goed op te scoren.

Evaluatie homobeleid: veel gedaan, te weinig effect - lees pagina »

Aandacht in de Europese politiek

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-1-1 - andere aanbieders - lees pagina »

Hoe minder gemeenten binnen een GGD gebied, hoe meer invloed de gemeente en dus de politiek kan hebben op het gezondheidsbeleid. ... De RIAGG's zijn bovengemeentelijk georganiseerd en worden gefinancierd via geld uit de wet AWBZ, waardoor zij onafhankelijk van de politiek kunnen functioneren.

Factsheet 6 - Lesbische en homodocenten - lees pagina »

In de vorm van zichtbaarheid speelt de visie van homodocenten op hun eigen manier homo zijn (bijvoorbeeld of zij zichzelf zien als een "normale" homo, als politiek geëngageerde homoseksueel, of als "een beetje nichterig type") een belangrijke rol.

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

In de media en de politiek gaat veel aandacht naar incidenten rond allochtonen en spanningen in de multiculturele samenleving.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

De leden van zulke subgroepjes en dus ook de potentiële homoseksuele, biseksuele of lesbische scholieren, zijn vaker dan gemiddeld op school politiek actief.