Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 4 van 4 voor: prosociaal/positief gedrag

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

De schoolleider zelf en hun lerarenteam zijn mogelijk persoonlijk een iets andere mening toegedaan, maar als de sfeer eenmaal ontstaan is, stimuleert die de mensen in het gebouw ook om prosociaal of juist asociaal te zijn. ... De overtuigingen van de schoolleider ten opzicht van veiligheid, burgerschap en seksuele diversiteit kunnen variëren van positief, via onverschillig naar negatief.

effectieve voorlichting - lees pagina »

In het begin van de serie is al opgemerkt dat "voorlichting" op zich niet de meest effectieve interventie is; van zeer effectieve voorlichting mag maximaal ongeveer 15% effect op gedrag worden verwacht. ... Die methode bleek wel enige relatief kleine effecten te hebben, maar vooral op houding en niet op gedrag en niet in alle klassen (in dit geval HAVO en VWO).

Nieuws - lees pagina »

Peter Dankmeijer benadrukte dat de meest wenselijke situatie is dat een school aandacht voor seksuele diversiteit als een doorlopende leerlijn inbouwt in sociaal-emotionele vorming, bevordering van prosociaal gedrag, burgerschap en seksualiteit. ... Laurens Buijs betoogt dat Nederlanders een positief beeld hebben over de stand van zaken rond de emancipatie van seksuele- en genderdiversiteit.

Evaluatie homobeleid: veel gedaan, te weinig effect - lees pagina »

We hebben uit de proefprojecten en onderzoeken in de afgelopen 2 jaar ontdekt dat dit vooral goed werkt als er een algemene sfeer van openheid en wederzijdse steun (zogenaamd "prosociaal gedrag") heerst. ... De Inspectie laat zich alleen aanspreken op potentieel strafbaar gedrag.