Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 43 van 43 voor: schelden

analyse lentekriebels laat gebreken zien - lees pagina »

De leerkracht krijgt in de les opdracht om te concluderen dat iedereen anders is en “dat we deze verschillen respecteren”, maar uit niets blijkt dat respect méér is dan niet schelden of onbehoorlijk gedrag in de klas.

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

In dat kader zou ook het tegengaan van schelden en het onbewuste seksisme (mietje, watje) in de scholen een plaats kunnen krijgen.

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

In dat kader zou ook het tegengaan van schelden en het onbewuste seksisme (mietje, watje) in de scholen een plaats kunnen krijgen.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

magere voorlichting, meer schelden

evaluatie lesmethode Homo in de klas - lees pagina »

Op gedrag, zoals schelden ziet Boersma een aanzienlijke verslechtering.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Op de meeste scholen worden homofobe en seksistische incidenten over het hoofd gezien of als te onbelangrijk gezien om te registreren ("ze schelden hier elkaar 400 keer per dag uit voor homo, moet ik dat dan allemaal gaan opschrijven?").

effectieve voorlichting - lees pagina »

Een andere conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat een diepgaander effectieve voorlichting alleen mogelijk is als seksuele diversiteit en vooral de vaardigheden om respectvol gedrag te vertonen (zoals niet schelden en samenwerken met LHBTI) worden geïntegreerd in een doorlopende leerlijn, die in totaal meer uren over meerdere leerjaren kan bevatten. ... Uit de al eerder genoemde evaluatie van de "Homo in de klas" methode, waarin een voorlichting door Christelijke homo/bi/lesbische voorlichters centraal staat, blijkt dat circa 10% van de leerlingen direct na de lessen hun mening verandert, maar dat de lessen geen effect hebben op gedrag (schelden) en dat veel leerlingen na enige tijd de lessen geheel vergeten zijn.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Het werkt beter om met elkaar te praten over omgangsvormen en te zorgen dat mensen echt ophouden met schelden en pesten.

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

Schelden, me laten struikelen; dat soort zaken.

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

Schelden, me laten struikelen; dat soort zaken.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

In het spannende gesprek in de docentenkamer wordt de invloed van vooroordelen over homoseksualiteit, van schelden en van uitsluiting van LHBT docenten en leerlingen goed zichtbaar.

anders in de klas - lees pagina »

Zelf gaan vechten of schelden ... Zelf gaan vechten of schelden

choquerende homofobe uitspraken in programma arie boomsma - lees pagina »

Volgens Dankmeijer is er een volledig gebrek aan sensitiviteit rond pesten en schelden voor homo en mietje. “

criteria voor homovriendelijke school gepubliceerd - lees pagina »

De maatregel die het meeste effect heeft, is om direct aan het begin van het schooljaar omgangsvormen met leerlingen te bespreken en daarbij duidelijk overeen te komen dat homo-pesten en schelden op deze school gezien wordt als asociaal gedrag.

groot europees onderzoek pleit voor aandacht homofobie in onderwijs - lees pagina »

17 mei 2013 - Twee van de drie LHBT leerlingen verbergt zijn of haar seksuele voorkeur of gender identiteit en 80% heeft te maken gehad met schelden, pesten en ander negatief gedrag. ... Schokkend is ook dat er weinig verschil lijkt te zijn tussen de niveaus van schelden, pesten en ander negatief gedrag die LHBT zagen in scholen in diverse landen.

homojongeren in de kast vanwege kil schoolklimaat - lees pagina »

Dankmeijer: "Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden.

mietjes moeten we niet - lees pagina »

Dankmeijer: "Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden.

mietjes moeten we niet - lees pagina »

Dankmeijer: "Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden.

onderwijsalliantie start landelijke campagne tegen homopesten - lees pagina »

De film Ruben wil deze problematiek bespreekbaar maken en jongeren voornemens laten maken om te stoppen met schelden en pesten.

bevorderen voorlichtingsgroepen de norm van heteroseksualiteit? - lees pagina »

In plaats van schelden te verbieden, wat scholen vaak doen, willen de voorlichters een open gesprek aangaan en de leerlingen confronteren met de stereotypen en de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het pesten. “

homoseksualiteit voor dummies: nieuw concept door aob - lees pagina »

Leerlingen schelden elkaar op de gang uit, leerlingen en leraren durven niet voor hun seksuele identiteit uit te komen, soms durft men het onderwerp niet eens in de klas te bespreken.

steeds gewoner, nooit gewoon - lees pagina »

Bij negatieve ervaringen gaat het vooral om pesten en schelden.

gsa week met als thema grote gsa's - lees pagina »

niet te schelden met het woord homo

een veilige omgeving - lees pagina »

Zorg dat u duidelijke regels hebt over hoe u omgaat met discriminatie, maar ook met schelden ("homo!")

basisonderwijs - lees pagina »

ruben les voor de bovenbouw (korte film over homopesten en lestips voor nabespreking gericht op preventie van schelden, pesten en rolpatronen)

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Training van de leerlingenraad en vervolgacties, bijvoorbeeld tegen schelden (aanbod van EduDivers vanaf sept.

edudivers advies op maat - lees pagina »

Het kan onder meer omvatten: visievorming, bijstellen regelgeving, bewustwordingsactiviteiten voor docenten, extra lessen, aandacht via leerlingenzorg, docententraining, het tegengaan van schelden, het verbeteren van de melding van incidenten, het ondersteunen van een interne homogroep of gay/straight alliance, inzetten extern aanbod (voorlichting, theater).

Factsheet 4 - Homovijandigheid door allochtonen - lees pagina »

Dit beleid moet ook doorgevoerd worden voor het schelden rond homoseksualiteit en het bedreigen van homoseksuele en lesbische docenten. ... Docenten moeten scholieren die schelden en intimideren direct aanpakken en hen zonodig de klas uitsturen.

amsterdam talkshow - interculturele relaties - lees pagina »

Irene: als ze schelden, dat doet toch pijn. ... Als ze schelden, neem je het dan niet op voor je vriendin?

de rol van schoolleiders - lees pagina »

Het merendeel van de problemen voor lesbische en homodocenten bestaat uit schelden en lichte intimidatie.

expreszo coming-out onderzoek 2003 - lees pagina »

Pesten, schoppen en schelden zijn aan de orde van de dag.

Reactie empowerment op nota homo-lesbisch emancipatiebeleid (2001) - lees pagina »

De Inspectie geeft slechts een indicatie voor de omvang van discriminatie, maar stelt dat het aantal ernstige gevallen (intimidatie, geweld, discriminerende opmerkingen en schelden) meer dan de helft uitmaakt van het totale aantal meldingen en daarom geen reden geeft tot gerustheid. \[

als een homo op je valt... - lees pagina »

van homofoob schelden

dehouding vanjongeren in het algemeen - lees pagina »

Dit uiten leerlingen soms door te roddelen, te schelden of door voor een homoseksuele docent op grond te spugen.

Factsheet 6 - Lesbische en homodocenten - lees pagina »

Het merendeel van de problemen voor lesbische en homodocenten bestaat uit schelden en lichte intimidatie.

verslag talkshow "multiculturele seks in de school" - lees pagina »

Een derde scholier zou degenen die schelden een klap verkopen.

Inspectie: scholen onderschatten veiligheidsproblematiek - lees pagina »

In grote steden komt schelden en pesten regelmatig voor op basisscholen. ... Op 41% van de scholen rapporteert men incidenten van schelden en pesten van leerlingen naar docenten en op 15% van de scholen discriminerende opmerkingen.

conflicthantering en homo/lesbische docenten - lees pagina »

lesthema rond schelden ... Als de situatie echter nog houdbaar is of het alleen maar gaat om vrij willekeurig schelden naar elkaar, kan geprobeerd worden het tot thema van een les te maken.

lesbische en homoseksuele adolescenten in de schoolsituatie - lees pagina »

Voornamelijk in relatie tot homoseksuele jongens melden de leerlingbegeleiders negatieve reacties als schelden, buitensluiten of fysieke agressie.

algemene suggesties - lees pagina »

De eigen (homoseksuele) gevoelens worden onderdrukt en dit uit zich door homoseksuele mannen/jongens en homoseksuele vrouwen/meisjes uit te schelden en zich heel stoer voor te doen.

vrolijke scholen?-\>! - lees pagina »

aanbeveling 1: schelden consequent stoppen ... Dit is lastig, want veel scheldgedrag is niet zichtbaar voor bijvoorbeeld docenten, maar het schelden dat wel zichtbaar is moet daarom juist aangepakt worden om een duidelijke boodschap uit te dragen.

Factsheet oordeel CGB 2006-13 - lees pagina »

Zo schelden leerlingen in de onderbouw elkaar vaak uit voor flikker.

Evaluatie homobeleid: veel gedaan, te weinig effect - lees pagina »

Denk aan dat (mede)leerlingen of docenten je manier van bewegen belachelijk maken, roddelen, uitlachen, hinderlijke opmerkingen maken of vragen stellen over je privé-leven, schelden.