Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 78 voor: schoolleiders

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

Daar zit nog een leerproces, ook voor schoolleiders."

waar begin je? onderwijsalliantie identificeert 6 startpunten - lees pagina »

concentreert zich in de zoektocht naar goede voorbeelden vooral op het perspectief van leerlingen, leraren en schoolleiders.

Niet langer een keuze (2017) - lees pagina »

Schoolleiders voelen zich leider in pedagogisch vakmanschap ... Schoolleiders kunnen beleid rond veiligheid en burgerschap ontwikkelen en gaat constructief om met mogelijk angst en weerstand rond seksuele diversiteit

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

De ouders die hun kinderen steunen in hun seksuele voorkeur willen dat de school de pesters direct straft, terwijl de schoolleiders vooral proberen te voldoen aan de wet van de staat Michigan.

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

het creëren van urgentie bij schoolleiders ... Daarom is het een cruciale vraag hoe men schoolleiders zo kan aanspreken dat zij de urgentie voelen om de situatie van LHBTI leerlingen te verbeteren.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

Leiderschap van schoolleiders (diagnose en doelen stellen, en strategisch verbetering doorvoeren) draagt waarschijnlijk voor 20% bij, maar daar is in Nederlands nog nauwelijks aandacht voor. ... EduDivers pleit voor meer aandacht voor de verantwoordelijkheid en rol van schoolleiders, die de gatekeepers van het schoolveiligheidsbeleid en burgerschapsvorming zijn.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Daarom is het een cruciale vraag hoe men schoolleiders zo kan aanspreken dat zij de urgentie voelen om de situatie van LHBTI leerlingen te verbeteren. ... het creëren van urgentie bij schoolleiders

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Het is niet voor niets dat we in dit artikel spreken over "schoolleiders" en niet over schoolmanagers of locatiedirecteuren. ... Helaas is op dit moment een meerderheid van de schoolleiders geen "leider" op het punt van seksuele diversiteit.

onderzoek sociale veiligheid in lerarenopleidingen 2014 - lees pagina »

Aanvullend op deze verkenningen hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met een aantal (startende) leraren, begeleiders van startende leraren en schoolleiders.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Wel bleek dat de betrokken schoolleiders vaak de "schoolvisite" als leuke educatieve activiteit beschouwden, maar weinig met de aanbevelingen deden omdat ze al een andere strategie hadden gekozen ("we gaan al Positive Behavior Support invoeren", "we doen al Vreedzame School").

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

De belangrijkste zijn dat de wethouder leiderschap toont, dat het beleid meerjarig is (inclusief financiering) en dat er door de gemeente afspraken worden gemaakt met schoolleiders over wat scholen gaan doen. ... Om het gesprek met scholen en sectorraden beter onderbouwd te kunnen voeren, voerde EduDivers in opdracht van de onderwijsalliantie een nulmeting uit onder schoolleiders.

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

Ook werd op ruim 200 scholen een vragenlijstonderzoek (door het Kohnstamm Instituut) onder schoolleiders en leraren uitgevoerd. ... De kwalitatieve gegevens zijn dus gebaseerd op de antwoorden van schoolleiders en docenten.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Op alle niveaus blijven de verantwoordelijken (regering, landelijke schoolbestuurdersverenigingen, schoolleiders, docenten) ontkennen dat dit tot hun verantwoordelijkheid en taak hoort. ... De regering en landelijke bestuurdersverenigingen vinden het een verantwoordelijkheid van de scholen zelf, de schoolleiders vinden dat het tot de professionaliteit van docenten behoort (dus geen beleid op nodig is) en de docenten stellen dat leerlingen vrijheid van meningsuiting hebben en dat ze niet meer kunnen doen dan de leerlingen een beetje prikkelen (citaat uit een docentenbijeenkomst in Amsterdam, 2014).

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016 - lees pagina »

Die verzamelt met ingang van dit schooljaar goede voorbeelden bij schoolbesturen, schoolleiders, docenten en leerlingen in zowel primair als voortgezet onderwijs.

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

En de betrokken schoolleiders denken in die gevallen echt dat ze een goed daad verrichten.

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

En de betrokken schoolleiders denken in die gevallen echt dat ze een goed daad verrichten.

gay ok: schoolvisitaties door leerlingen - lees pagina »

Folder voor schoolleiders

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

Uit eerder onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek dat er grote inschattingsverschillen bestaan tussen schoolleiders, docenten en scholieren. ... In 2009 zei bijvoorbeeld tussen de 83 en 87% van de schoolleiders dat hun school aandacht geeft aan seksuele diversiteit, terwijl slechts 35% van de docenten dat denkt en slechts 6% van de leerlingen.

*E-ZINE* 6 MAART 2016 - lees pagina »

De conferentie, met tientallen workshops, is gericht op docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

nieuwsbrieven/uitnodiging-onderwijsconferentie-met-alle-respect-2016 - lees pagina »

De conferentie, met tientallen workshops, is gericht op docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

lastige onderwerpen bespreken - lees pagina »

De conferentie, met tientallen workshops, is gericht op docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

leerlingen gaan aanbevelingen maken voor LHBT vriendelijke scholen - lees pagina »

Voor het symposium worden jongeren, docenten, schoolleiders, politici, experts en vertegenwoordigers van de LHBT gemeenschap uitgenodigd.

bussemaker vraagt leiderschap - lees pagina »

Tijdens de recente landelijke conferentie over veiligheid en seksualiteit riep de voorzitter van de PO-Raad de schoolleiders van basisscholen ook al op om leiderschap te nemen.

inschrijving landelijke conferentie sociale veiligheid start - lees pagina »

Op de conferentie, die plaatsvindt op 16 april, gaan ruim 300 docenten, lerarenopleiders, schoolleiders en bestuurders actief aan de slag met deze thema’s.

handreiking hoe seksuele diversiteit onder te brengen in schoolboeken gepubliceerd - lees pagina »

Daarnaast zijn interviews en dialooggesprekken georganiseerd met belangenbehartigers, educatieve uitgevers, besturenorganisaties, schoolleiders, leraren en leerlingen.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

Daarnaast zijn interviews en dialooggesprekken georganiseerd met belangenbehartigers, educatieve uitgevers, besturenorganisaties, schoolleiders, leraren en leerlingen.

onderwijsalliantie start lesmaterialenwedstrijd - lees pagina »

Leerlingen, docenten, lerarenopleiders, schoolleiders, maar ook ouders en voorlichters maken kans op een hoofdprijs van € 650,- en een troostprijs van € 250,-.

seksuele diversiteit in leermiddelen - lees pagina »

EduDivers gaat in samenwerking met docentenvakorganisaties, lerarenopleidingen VO en Pabo's, educatieve uitgevers, schoolleiders en ouderverenigingen verkennen welke inhouden zij relevant vinden voor PO en VO. ... Als neerslag verslag van de scan en de verkenningen ontwikkelen EduDivers en SLO een handreiking met vijf tabbladen met daarin de mening van leerlingen, handvaten en inspiratie voor docenten, uitgevers en schoolleiders.

tips voor lesgeven seksuele diversiteit in po en vo - lees pagina »

De publicaties met het verslag en de tips voor docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers zullen eind 2013 en midden 2014 verschijnen.

edudivers visitatie - lees pagina »

Op het dagdeel zelf voeren wij 3 gesprekken van een uur: met enkele leerlingen uit verschillende klassen, met enkele docenten en met een of twee schoolleiders.

anti-pestbeleid moet gaan over identiteitsontwikkeling - lees pagina »

EduDivers is het met de staatssecretaris eens dat een effectieve anti-pestaanpak integraal moet zijn; met andere woorden, dat zowel schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen betrokken zijn.

de roze draad in veiligheid op school - lees pagina »

Wat: Boekje met tips en achtergrondinformatie voor schoolleiders, 48 pagina's ... Deze handreiking is bedoeld voor schoolleiders, veiligheidscoördinatoren en zorgcoördinatoren.

Test je school! - lees pagina »

Hier vindt u folder voor schoolleiders/leraren en voor leerlingen over de visitatie.

Nieuws - lees pagina »

Wel bleek dat de betrokken schoolleiders vaak de "schoolvisite" als leuke educatieve activiteit beschouwden, maar weinig met de aanbevelingen deden omdat ze al een andere strategie hadden gekozen ("we gaan al Positive Behavior Support invoeren", "we doen al Vreedzame School").

gale roept op om recht op onderwijs voor lhbt te checken - lees pagina »

In augustus zal GALE een handleiding publiceren over men het recht op onderwijs kan controleren en hoe men onderwijsinstellingen, wethouders onderwijs en schoolleiders kan stimuleren om actie te ondernemen. ... Dit gebrek aan leiderschap zien we niet alleen terug bij ministeries van onderwijs, maar ook bij onderwijswethouders, leraren en schoolleiders.

bevorderen voorlichtingsgroepen de norm van heteroseksualiteit? - lees pagina »

Er zijn ook nog andere leerlingen, docenten, conciërges en schoolleiders die sterk medebepalen hoe die context op school is.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

UNESCO pleit voor een integrale aanpak van het pesten, waarbij zowel docenten, ouders, schoolleiders, leerlingen als belangenorganisaties worden betrokken. ... Docenten, ouders, schoolleiders, leerlingen en studenten die willen meewerken aan het verbeteren van het schoolklimaat kunnen zich aanmelden als "Mijn ID ambassadeur" en krijgen training, suggesties en materiaal om aan de slag te gaan.

onderwijsalliantie - lees pagina »

November: spiegelgesprekken met leerlingen, docenten en schoolleiders op een po- en vo-school (ronde 1) ... Januari: spiegelgesprekken met leerlingen, docenten en schoolleiders op een po- en vo-school (ronde 2)

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit - lees pagina »

Dit deel van de toolkit biedt tools om schoolleiders en bestuurders te overtuigen van de noodzaak voor verandering en richtlijnen over hoe zij verandering kunnen starten en begeleiden.

enabling safety for lesbigay teachers - lees pagina »

Het ontwikkelen van training en advies voor managementvaardigheden bij schoolleiders rond preventie en het hanteren van homo/lesbische discriminatie naar docenten.

samenvatting homo ok methode - lees pagina »

Schoolleiders vertelden ons dat zij homodiscriminatie niet belangrijk genoeg vinden om er specifieke aandacht aan te besteden.

edudivers roept op tot meer onderbouwd werken aan homo-emancipatie in scholen - lees pagina »

De VO-raad gaat in november samen met de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie een follow-up meeting van deze dag organiseren met schoolleiders om te bekijken hoe de kloof gedicht kan worden.

wat houdt schoolbegeleiding in? - lees pagina »

Zij zien vaak het belang in eerste instantie niet en hebben soms ‘belemmerende overtuigingen’, zoals leerlingen die zeggen dat de Islam homoseksualiteit verdeeld, docenten die bang zijn voor oververhitte reacties in de klas en schoolleiders die ouders niet voor het hoofd willen stoten of tevreden zijn als zich geen (zichtbare) ernstige incidenten voordoen.

weten wat er speelt en doelen stellen - lees pagina »

Een roze draad, diversiteit in het schoolbeleid (handleiding voor schoolleiders over het ontwikkelen van een aanpak)

basisonderwijs - lees pagina »

Het lessenpakket "Leefvormen" (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) van EduDivers en de handreiking voor schoolleiders "Een roze draad in het veiligheidsbeleid" zijn de beste bronnen om op terug te vallen.

nederlands beleid - lees pagina »

Empowerment onderzoek onder schoolleiders: "Mooie woorden"

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

De inschatting van schoolleiders in het voortgezet onderwijs over diversiteitbeleid en de aanpak van homonegativiteit anno 2009.

onderwijssectoren - lees pagina »

Het lessenpakket "Leefvormen" (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) van EduDivers en de handreiking voor schoolleiders "Een roze draad in het veiligheidsbeleid" zijn de beste bronnen om op terug te vallen.

hulp nodig? - lees pagina »

EduDivers heeft inmiddels ruim 20 jaar ervaring met het op maat begeleiden van schoolleiders bij integratie van aandacht voor seksuele diversiteit op scholen. ... vragen van schoolleiders

downloads - lees pagina »

mooie woorden (onderzoek onder schoolleiders naar homo-emancipatie in VO scholen, 2009) ... de roze draad in veiligheid op school (handleiding voor schoolleiders, 2008)