Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 82 voor: seksuele vorming

tips voor de week van de lentekriebels - lees pagina »

In deze week worden basisscholen aangemoedigd seksuele vorming te geven. ... De meeste basisscholen besteden geen aandacht aan seksuele diversiteit, omdat ze - naar eigen zeggen - vinden dat "sociaal-emotionele vorming voor iedereen geldt en dus ook voor homo's".

analyse lentekriebels laat gebreken zien - lees pagina »

De week dient om seksuele vorming in basisscholen te stimuleren en dat gebeurt vooral met het digitale lessenpakket “Kriebels in je buik”. ... Om Leidse scholen te ondersteunen, nam EduDivers het pakket onder de loep om adequaat te kunnen adviseren over het onderdeel seksuele diversiteit.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

In deze week worden basisscholen aangemoedigd seksuele vorming te geven. ... 20 maart 2018 - Als er aandacht wordt besteed aan seksuele vorming in het basisonderwijs (en in het voortgezet onderwijs trouwens ook) wordt er nauwelijks aandacht besteed aan biseksualiteit.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Download de handreiking situationele aandacht voor seksuele diversiteit in het ... Download de handreiking situationele aandacht voor seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren - lees pagina »

Onderzoekster Hanneke de Graaf veronderstelt dat het misschien komt omdat jongeren - net als volwassenen - meer online communiceren en daardoor minder echte IRL ( in real life ) sociale en seksuele contacten hebben. ... Twee van de vijf werd wel eens uitgescholden vanwege de seksuele voorkeur, een op de zes werd wel eens bedreigd en een op de negen is wel eens geschopt en geslagen.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

1 juni 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is deze maanden naarstig op zoek naar nog betere oplossingen voor het LHBTI-vriendelijker maken van scholen. ... Zij zijn de gatekeepers voor het schoolbeleid rond seksuele diversiteit.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit ... Het lijkt een open deur om te stellen dat leiderschap nodig is om seksuele diversiteit goed te integreren in scholen.

effectieve voorlichting - lees pagina »

2 mei 2017 - In het kader van de zoektocht van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit naar werkzame elementen voor effectief schoolbeleid publiceert EduDivers een serie artikelen over wat werkt en wat niet werkt. ... Dan gaat het bijvoorbeeld over programma's tegen roken, seksuele vorming (condoomgebruik) en programma's ter voorkoming van stress.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

Het rapport beveelt aan om nationale commissies vanuit meerder ministeries op te zetten die een brede nationale peststrategie tegen pesten en voor sociale vorming opzetten en daarbinnen stelselmatig aandacht hebben voor discriminatie, waaronder specifiek ook homofobie. ... Het rapport geeft de expliciete aanbeveling om LHBTI jongeren te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van leerplannen voor sociaal-emotionele vorming en de ontwikkeling van anti-pest strategieën.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

31 januari 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is dit jaar op zoek naar goede voorbeelden over hoe scholen bereikt en begeleid kunnen worden en begeleid bij het integreren van aandacht voor seksuele diversiteit. ... Belangenorganisaties maar ook seksuele vorming en organisaties hebben daar een handje van.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Praten over seksuele diversiteit stuit op structurele desinteresse. ... Laurens Buijs betoogt dat Nederlanders een positief beeld hebben over de stand van zaken rond de emancipatie van seksuele- en genderdiversiteit.

*E-ZINE* 30 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

28 augustus 2016 - Vandaag presenteren EduDivers en GALE een novum: de eerste e-cursus over seksuele diversiteit voor docenten in het middelbaar onderwijs. ... stomme zet van tweede kamer fracties rond seksuele vorming

coc zwartboek slechte voorlichting - lees pagina »

er zijn andere seksuele voorkeuren maar daar gaan we niet op in ... Een scholier uit Waalwijk kreeg te horen: ‘er zijn nog andere seksuele voorkeuren maar daar gaan we niet op in.’

stagiair marketing - lees pagina »

Deze programma's worden een integratie van anti-pestbeleid, burgerschapsvorming, versterking van de schooldemocratie, seksuele vorming en de ontplooiing van LHBTI daarbinnen.

jongeren klagen over gebrek aan LHBTI voorlichting - lees pagina »

er zijn andere seksuele voorkeuren maar daar gaan we niet op in ... Een scholier uit Waalwijk kreeg te horen: ‘er zijn nog andere seksuele voorkeuren maar daar gaan we niet op in.’

stomme zet van parlement rond seksuele vorming - lees pagina »

22 mei 2016 - Een "lesje seksuele voorlichting", die op verzoek van de PvdA en de SP in de Tweede Kamer in mei werd georganiseerd door de Rutgers stichting, is uitgelopen op een weigering van deelname door de rechtse fracties. ... De voorlichting was niet erg sensitief opgezet, en daarmee werd een belangrijke kans gemist om meer draagvlak te verkrijgen voor het uitbreiden van seksuele vorming naar seksuele weerbaarheid. (

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit ... 11 mei 2016 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit heeft scholen opgeroepen om komend jaar minstens een teamgesprek te hebben over hoe zij omgaan met seksuele diversiteit.

PERSBERICHT: Alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

11 mei 2016 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit roept scholen op tot een teamgesprek over hoe zij omgaan met seksuele diversiteit. ... Hoewel voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is, blijkt uit onderzoek dat slechts 25% van de leerlingen daar iets van merkt.

alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

11 mei 2016 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit roept scholen op tot een teamgesprek over hoe zij omgaan met seksuele diversiteit. ... Hoewel voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is, blijkt uit onderzoek dat slechts 25% van de leerlingen daar iets van merkt.

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

9 april 2016 - Uit een peiling van actualiteitenrubriek EenVandaag bleek dat - vier jaar na de invoering van de verplichting tot voorlichting - in Nederland nog slechts een kwart van de middelbare scholieren iets merkt van lessen over seksuele diversiteit. ... EenVandaag deed geen onderzoek naar basisscholen, waar voorlichting over seksuele diversiteit ook verplicht is.

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen - lees pagina »

Dat gaat om onderzoek naar LHBTI emancipatie, maar ook om onderzoek naar discriminatie in bredere zin, naar pesten, sociale veiligheid, sociaal-emotionele vorming, naar seksuele vorming en naar gedragsverandering en naar verandering van houding in het algemeen. ... De serie artikelen staat in het kader van de strategie van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit om good practices te verzamelen en te verspreiden.

zaterdag deadline inschrijving workshops over sociale veiligheid en seksualiteit - lees pagina »

Sinds augustus 2015 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan sociale veiligheid en sinds 2012 is er al een verplichting om aandacht te geven aan seksuele diversiteit en seksuele vorming. ... Deze gratis bijscholing is een antwoord op de over-inschrijving op de landelijke studiedag die over veiligheid en seksuele diversiteit in april werd georganiseerd.

vacatures rvt-leden edudivers en gale - lees pagina »

U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt) ... Deze programma's worden een integratie van anti-pestbeleid, burgerschapsvorming, versterking van de schooldemocratie, seksuele vorming en de ontplooiing van LHBTI daarbinnen.

bijna een kwart van het pesten op scholen in litouwen is homofoob - lees pagina »

79% van de leerlingen wordt geconfronteerd met pesten op basis van seksuele geaardheid op school ... Maar dat is in tegenspraak met dat ze zeggen dat 23% van het pesten is gerelateerd aan seksuele geaardheid.

italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit - lees pagina »

8 mei 2015 - Op 19 april reisden zes Nederlandse leerlingen en een docente van het Hyperion Lyceum in Amsterdam af naar Liceo Scientifico "Gaetano Salvemini" in Bari (Italië), om een week lang uit te wisselen over verschillen in onderwijs, cultuur en ook seksuele diversiteit. ... italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Basisscholen zijn sinds december 2012 zelfs verplicht om aandacht te geven aan seksuele diversiteit. ... Sinds december 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te geven aan seksualiteit en seksuele diversiteit.

de britse homoschool, een goed idee? - lees pagina »

Zij vinden dat je daardoor niet bevordert dat seksuele diversiteit een normale zaak is. ... Dat is een vorming in burgerschap.

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

Seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid ... organiseren landelijke organisaties rond sociale veiligheid op school, seksualiteit en seksuele gezondheid de landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid op school, Met Alle Respect!.

mailinglijst van roc van amsterdam werkgroep seksuele diversiteit - lees pagina »

mailinglijst van roc van amsterdam werkgroep seksuele diversiteit ... Deze mailingslijst is bedoeld voor informatie-uitwisseling en discussie over de integratie van seksuele diversiteit en seksuele vorming in het beleid en curriculum van ROC van Amsterdam.

evelien mellink: seksuele vorming en aids-voorlichting in 1989 - lees pagina »

evelien mellink: seksuele vorming en aids-voorlichting in 1989 ... Dit onderzoek uit 1989 bracht in kaart hoeveel en waar seksuele vorming werd gegeven op dat moment.

ares: seksuele diversiteit in ckv en media-educatie - lees pagina »

ares: seksuele diversiteit in ckv en media-educatie ... ENFAP (instituut voor professionele vorming) uit Toscane is de coördinerende organisatie.

Relaties en Seksualiteit - lees pagina »

Het vernieuwde lespakket Relaties & Seksualiteit biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 op eigentijdse wijze een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. ... Het lespakket helpt basisscholen op een passende wijze invulling te geven aan de kerndoelen omtrent aandacht voor seksuele ontwikkeling en diversiteit.

Leefvormen - lees pagina »

Het pakket leent zich goed als opstap naar meer specifieke seksuele vorming, indien de school dat wenst.

Seksuele vorming - lees pagina »

Seksuele vorming ... Lang Leve de Liefde heeft als doel de seksuele ontwikkeling te ondersteunen van leerlingen.

ouderavond omgangsvormen in de opvoeding en op de basisschool - lees pagina »

Basisscholen vinden het soms lastig om seksuele vorming, omgangsvormen en zeker homoseksualiteit of transseksualiteit te bespreken met ouders. ... Ouders zijn voorbereid op activiteiten van de school rond seksualiteit, seksuele diversiteit en/of omgangsvormen, of hebben kennis gemaakt met hoe de school en de leerlingen daarmee bezig zijn.

In de klas voor VO - lees pagina »

Seksuele vorming

Nieuws - lees pagina »

TIPS VOOR SEKSUELE DIVERSITEIT IN LENTEKRIEBELS ... In deze week worden basisscholen aangemoedigd seksuele vorming te geven.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

De campagne is voorbereid in overleg met het onderwijsveld zelf en wordt gedragen door de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. ... Met steun van het Ministerie van OC&W steunt GALE - in samenwerking met UNESCO - de vorming van een internationale beweging om homofoob pesten te voorkomen.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

20 juni 2012 - EduDivers laat weten steun op maat te gaan verlenen bij het uitvoeren van de pilots seksuele diversiteit, die het Ministerie van OC&W komende twee jaar laat uitvoeren. ... edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit

seksuele vormingsorganisaties pleiten voor seksuele weerbaarheid in kerndoelen - lees pagina »

17 oktober 2011 - Een coalitie van 15 maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een gezonde seksuele vorming hebben een brief gestuurd aan minister Van Bijsterveldt. ... Zij pleiten ervoor de kerndoelen van het onderwijs te moderniseren door aandacht te geven aan seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.

een kwestie van persoonlijkheid - lees pagina »

Redenen om er wel aandacht aan te besteden hebben enerzijds te maken met de opvatting dat het hoort bij het takenpakket, in de zin dat het een onderwerp is dat bij het vak hoort of onderdeel is van seksuele en relationele vorming. ... Tegelijkertijd wordt het wel belangrijk gevonden dat het thema meer geïntegreerd wordt aangeboden, dat wil zeggen als lijn door vakken heen (dus ook in vakken als Omgangskunde, Burgerschapseducatie en bijvoorbeeld de disciminatiecode) en als integraal onderdeel van seksuele en relationele vorming.

gale projecten - lees pagina »

Er is onderzoek gedaan naar de situatie rond seksuele vorming en seksuele diversiteit, de regering heeft een samenhangend emancipatieprogramma opgezet en er is een lessenpakket met onder meer videoprogramma's ontwikkeld. ... GALE werkt samen met een homovriendelijke organisatie die zich bezighoudt met seksuele vorming en mensenrechten.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

ondersteuning van de vrijwilligersinfrastructuur ten behoeve van voorlichtingslessen over seksuele diversiteit 2010-2011 ... Het doel van dit project is bijdragen aan een veilige school voor iedereen, ook voor HLBT-leerlingen en docenten, door het bevorderen van een goede en effectieve voorlichting en advisering over seksuele diversiteit binnen de context van seksuele vorming, burgerschap en respect in het onderwijs.

edudivers_folder_2010 - lees pagina »

kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit ... Hoezo buitengesloten vanwege seksuele voorkeur of genderidentiteit?

wat houdt schoolbegeleiding in? - lees pagina »

Soms is een school al bezig met een ander maar verwant thema, zoals seksuele vorming, pesten of mediation door leerlingen. ... In zulke gevallen sluit EduDiversbij voorkeur aan op de reeds lopende activiteit; zo wordt de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit niet iets dat als ‘extra’ wordt beleefd door de school.

basisonderwijs - lees pagina »

Seksuele vorming is in het primair onderwijs nog nauwelijks aan de orde. ... De Rutgers Stichting en het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO hebben midden jaren negentig het pakket "Relaties en seksualiteit" voor seksuele vorming ontwikkeld.

landelijk beleid - lees pagina »

Sinds 2001 kent Nederland een actief landelijk beleid rond seksuele diversiteit in het onderwijs. ... In 2006 verbrak COC Nederland de samenwerking met EduDivers omdat zij zich meer (uitsluitend) wilde richten op empowerment van LHBT jongeren en voorlichting door vrijwilligers en alleen via de politiek op integratie van seksuele diversiteit in scholen.

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit ... Onderzoek naar huidig aanbod en wensen rond seksuele diversiteit in lerarenopleidingen (rapportage zomer 2015)

internationaal - lees pagina »

Maar veel landen willen niet dat er neutrale of positieve informatie over seksuele diversiteit, of zelf over seksualiteit wordt gegeven aan jongeren. ... De internationale discussie spitst zich steeds meer toe op de juiste invoering van seksuele vorming en of seksuele vorming een onderdeel is van het Recht op Onderwijs.

lesgeven - lees pagina »

waarom lesgeven over seksuele diversiteit? ... Er valt nog heel wat te verbeteren aan de lessen over homoseksualiteit en seksuele diversiteit.