Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 24 van 24 voor: stereotypen

gale stelt een nieuwe definitie van pesten voor - lees pagina »

Door breder te kijken naar de hele sociale omgeving en cultuur, zien we dat jongeren net als volwassenen permanent bezig zijn met een onderlinge machtstrijd voor sociale status en dat heteronormatieve stereotypen van ideale en gemarginaliseerde beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid daarbij voortdurend worden gebruikt.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

stereotypen leiden niet altijd tot negatieve effecten ... Om te kunnen begrijpen welke begrippen daarin spelen, moeten we een onderscheid maken tussen begrippen als discriminatie, stereotypen en vooroordelen.

vlaamse leerlinge pleit voor meer holebidiversiteit in schoolboeken - lees pagina »

minder stereotypen ... Hanne pleit voor minder stereotypen in schoolboeken. "

unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan - lees pagina »

Hij lijkt op het eerst gezicht alleen te gaan over traditionele gender stereotypen door te verwijzen naar een veilige omgeving "voor alle jongens en meisjes". ... GALE zal in samenwerking met EduDivers een advies aan de directeur-generaal uitbrengen over er in de roadmap aandacht kan zijn voor transgender kwesties en voor een veilige omgeving voor jongens en meisjes die niet voldoen aan de traditionele gender stereotypen.

bijna een kwart van het pesten op scholen in litouwen is homofoob - lees pagina »

Ondertussen worden stereotypen en vijandige houdingen naar LHBT niet verboden en vrij verspreid door de Litouwse media.

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen - lees pagina »

Sommigen vonden de aandacht voor homoseksualiteit mager en hadden meer nadruk verwacht op informatie over en het wegnemen van stereotypen rondom seksuele diversiteit.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Deze werksessie brengen we in kaart hoe stereotypen, emoties (zoals angst), houding (zoals machismo) en gedrag (zoals agressie) met elkaar samenhangen.

mietjes moeten we niet - lees pagina »

Dit onderzoek van EduDivers is het eerste Nederlandse onderzoek naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren en homo- en lesbische volwassenen ervaren. ... Dit suggereert dat voorlichting en emancipatiebeleid voor jongeren niet gericht moet zijn op het ontkrachten van dergelijke stereotypen, maar juist op tolerantie in bredere zin.

leerlingen adviseren europees parlement over homopesten - lees pagina »

Ze adviseren trainingen voor leerlingen en docenten over man/vrouw stereotypen en homopesten en willen een niet-stereotype beeldvorming van diverse soorten gezinnen en genders in de lesmaterialen. ... In totaal deden 250 leerlingen mee aan trainingen in mensenrechten, gender stereotypen, seksuele diversiteit en media.

gale roept op om recht op onderwijs voor lhbt te checken - lees pagina »

GALE benadrukt dat het focus van zulk onderzoek moet liggen op onderwijsdoelen (spijbelen, schoolprestaties, veiligheid in de school) in plaats van op gezondheid (veilig vrijen, stigmatisering die een adequate preventie voorkomt, suïcide) of op discriminatie (zoals stereotypen en ongelijke behandeling).

bevorderen voorlichtingsgroepen de norm van heteroseksualiteit? - lees pagina »

Kritische opmerkingen van jongeren over non-heteronormatieve vormen van seksualiteit en sekserolgedrag worden vaak genegeerd of zelfs veroordeeld als stereotypen die “niet representatief zijn”. ... In plaats van schelden te verbieden, wat scholen vaak doen, willen de voorlichters een open gesprek aangaan en de leerlingen confronteren met de stereotypen en de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het pesten. “

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

Als opvoeders kinderen alleen veiligheid bieden als zij stereotypen of patronen imiteren, of uitsluitend als zij aan strikte normen voldoen en bepaald gedrag vertonen, zullen de kinderen zich alleen dáárbij veilig voelen. ... Stereotypen, seksdiscriminatie en vriendschappen tussen jongens en meisjes, jongens en jongens, en meisjes en meisjes, zijn daardoor belangrijke thema's om te bespreken.

google verwijdert stereotyperende app - lees pagina »

De stereotypen die de app gebruikt, hebben tot woede geleid bij verschillende homo-organisaties, in de VS maar ook in Frankrijk.

stellingenspel - lees pagina »

De Gay Pride (of Canal Parade) draagt bij aan homo/lesbische emancipatie (discussie over zichtbaarheid, mediabeelden, stereotypen, emancipatie voor homoseksuelen of/en heteroseksuelen)

samenvatting leefvormen - lees pagina »

Daarbij worden stereotypen genuanceerd.

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren en homo's, lesbiennes en biseksuelen in Nederland.

bijlage bij: maak de zin af - lees pagina »

Met de 'Maak De Zin Af' oefening breng je in kaart waar de negatieve emoties, houdingen en stereotypen zitten. ... Emoties kun je laten gaan, houdingen kun je verbeteren door ze in een groep te bespreken en stereotypen kun je weerleggen met argumenten en het eigen voorbeeld. [

publicaties peter dankmeijer - lees pagina »

Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren en homo's, lesbiennes en biseksuelen in Nederland.

tips voor het omgaan met homoseksualiteit in de gymles - lees pagina »

Sport is een fysieke uitingsvorm, waarbij soms vooral mannelijke stereotypen als positief worden gewaardeerd: kracht, uithoudingsvermogen en winnen. ... Bespreek het kort na: elkaar benaderen op etiketten of stereotypen is niet sportief, voelt vervelend en belemmert de samenwerking.

de rol van vertrouwenspersonen - lees pagina »

Een lijst met specifieke aandachtspunten zou gebaseerd zijn op stereotypen of op signalen van problemen, die op zich niets met een homoseksuele voorkeur te maken hoeven te hebben.

het gebruik van burger inn - lees pagina »

Daarmee heeft het een hele andere inzet dan veel nadere voorlichtingsvideo's, die inzetten op informatie over homoseksualiteit, op het doorbreken van stereotypen en op stimuleren van (h)erkenning.

Factsheet 3 - Jongeren, seksualiteit en homoseksualiteit - lees pagina »

De eerste stereotypen ontstaan.

cirkeloefening - lees pagina »

Deelnemers herkennen vooroordelen dat homoseksuelen mannen zijn en dat zij vooral stereotypen zien.

amsterdam talkshow - negatieve meningen over homoseksuelen - lees pagina »

Irene: ik herken het verhaal, ik kreeg voorlichting van stereotypen: nicht en pot.