Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 45 van 45 voor: theater

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ zijn al enige tijd in overleg met MBO's en de MBO-raad om dit te bewerkstelligen.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

Dit effect kan niet alleen bereikt worden via life peer voorlichting, maar ook via film of theater.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid - lees pagina »

Ondanks dat de directie mbo van het ministerie van OCW in de afgelopen jaren stevig heeft geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van gratis ondersteuning aan mbo opleidingen op het gebied van seksuele diversiteit door COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers, blijft er nog veel te wensen over.

*E-ZINE* 30 DECEMBER 2016 - lees pagina »

19 september 2016 - Het Ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject in het mbo.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

1 mei 2016 - Het landelijke project van EduDivers, Theater AanZ en COC Nederland heeft onlangs een toolkit voor zorg & welzijnsopleidingen op het MBO gepubliceerd. ... Neem contact op met Theater AanZ (info@theater-aanz.

In de klas voor MBO - lees pagina »

Deelname aan het integratieproject van Theater AanZ, EduDivers en COC Nederland

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

19 september 2016 - Het Ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject in het mbo. ... Opleidingen worden benaderd door Theater AanZ met een tijdelijk gratis aanbod van de mbo voorstelling "Geen Gezicht".

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

In dit project bood Theater AanZ aan 9 opleidingen elk 6 gratis voorstellingen voor studenten "Geen Gezicht", EduDivers bood samen met AanZ een dag docententraining, een toolkit voor integratie en daarna drie begeleidende gesprekken om seksuele diversiteit te helpen inbedden, en COC Nederland stimuleerde en begeleide studenten om GSA's op te richten.

*E-ZINE* 16 JANUARI 2016 - lees pagina »

theater aanzet doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid ... 14 januari 2016 - Theater AanZ presenteerde vandaag de première van haar nieuwe stuk "ID", dat gaat over stereotype verwachtingen aan jongens en aan meisjes.

theater aanz doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid\n - lees pagina »

14 januari 2016 - Theater AanZ presenteerde vandaag de première van haar nieuwe stuk "ID", dat gaat over stereotype verwachtingen aan jongens en aan meisjes. ... theater aanz doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn - lees pagina »

In de eerste stap wordt steeds geadviseerd om een gastspreker of een theater uit te nodigen of een film te laten zien. ... Probleem is alleen dat ze zich geconfronteerd zien met leerlingen die feiten niet willen horen, heftig reageren op een gastspreker of theater en op grond van religieuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting weigeren om hun houding te heroverwegen.

project seksuele diversiteit in mbo nadert afronding - lees pagina »

gratis theater in ruil voor commitment ... EduDivers werkt samen met Theater AanZ en COC Nederland aan dit project, waarin duurzame verankering van aandacht voor seksuele diversiteit centraal staat.

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

Theater AanZ, EduDivers en COC Nederland werken samen aan dit derde project dat zich richt op het vergroten van de aandacht voor én het verbeteren van het klimaat van LHBT’s. ... Neem contact op met Theater AanZ.

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling - lees pagina »

Theater AanZ, EduDivers en COC Nederland werken samen aan een project dat zich richt op het vergroten van de aandacht voor én het verbeteren van het klimaat van LHBT’s.

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen - lees pagina »

Onder meer: “Geef leerlingen een stem” (waar docenten met onder andere GSA leerlingen werd gebrainstormd hoe leerlingen het initiatief kunnen nemen om de school sociaal veiliger te maken) en de voorstelling van Theater AanZ, “En een prettig weekend!”.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Hierover gaat op de studiedag een boeiend theater. ... theater over veiligheid en homoseksualiteit op school

seksuele diversiteit wordt in welzijnsopleidingen geïntegreerd - lees pagina »

7 januari 2014 - EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ ontwikkelen momenteel een methode aandacht volledig voor seksuele diversiteit volledig te integreren MBO welzijnsopleidingen. ... Het project maakt gebruik van interactief theater als een boeiende manier om medewerkers en studenten te motiveren om aandacht te hebben voor seksuele diversiteit.

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

theater over veiligheid en homoseksualiteit op school '

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ ontwikkelen momenteel een methode aandacht volledig voor seksuele diversiteit volledig te integreren MBO welzijnsopleidingen. ... Het project maakt gebruik van interactief theater als een boeiende manier om medewerkers en studenten te motiveren om aandacht te hebben voor seksuele diversiteit.

roc van amsterdam start werkgroep seksuele diversiteit - lees pagina »

29 mei 2014 - Naar aanleiding de voorstelling “Geen Gezicht” van theater AanZ, is een aantal docenten van de sector Zorg & Welzijn van het ROC van Amsterdam van voornemens een werkgroep over seksuele diversiteit te starten. ... In het voorjaar deed theater AanZ haar ROC voorstelling “Geen gezicht” voor circa 120 studenten van Zorg & Welzijn.

inschrijving nieuwsbrief "seksuele diversiteit in het mbo" - lees pagina »

De nieuwsbrief geeft informatie over het project "Seksuele Diversiteit in het mbo: een duurzame aanpak" van COC, Nederland, Theater Aanz en EduDivers.

ares: seksuele diversiteit in ckv en media-educatie - lees pagina »

Deze gaan film- en theaterevenementen bezoeken en te beschrijven hoe film en theater kunnen bijdragen aan educatie.

geen gezicht: verkenning van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers zijn voor dit project een samenwerkingsverband aangegaan. ... Theater AanZ: een theatergroep die met interactieve voorstellingen seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maakt.

Nieuws - lees pagina »

1 mei 2016 - Het landelijke project van EduDivers, Theater AanZ en COC Nederland heeft onlangs een toolkit voor zorg & welzijnsopleidingen op het MBO gepubliceerd. ... Neem contact op met Theater AanZ (info@theater-aanz.

theatervoorstelling black out - lees pagina »

Stichting Sirene en DOCH theater hebben op initiatief van het Gerrit Rietveld College Utrecht de voorstelling BLACK OUT ontwikkeld in samenwerking met COC Nederland en EduDivers om de sociale acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te vergroten.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

Denk aan docententraining, GSA’s, Roze Olifant, schooladvies en interactief theater.

een veilige omgeving - lees pagina »

Interactief theater AanZ: "En een prettig weekend" (interactieve voorstelling voor docenten over omgang met homoseksualiteit en aanpak op school)

projecten - lees pagina »

Be Yourself, theater voor homo en heteroleerlingen (2000)

beroepsonderwijs - lees pagina »

geen gezicht: voorstelling van theater aanz voor ROC's

medewerkers - lees pagina »

Theater AanZ (mbo-projecten)

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

Seksuele diversiteit in het MBO: voorlichting en verkenning Amsterdam: EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ

voortgezet onderwijs - lees pagina »

theater

informatie & discussie - lees pagina »

Dit is de nieuwsbrief van een project dat EduDivers samen met COC Nederland en Theater AanZ uitvoert op welzijnsopleidingen in het MBO.

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Voor speciale interactieve aandacht rond problemen rond homoseksualiteit: [Interactief Theater AanZ

edudivers advies op maat - lees pagina »

Het kan onder meer omvatten: visievorming, bijstellen regelgeving, bewustwordingsactiviteiten voor docenten, extra lessen, aandacht via leerlingenzorg, docententraining, het tegengaan van schelden, het verbeteren van de melding van incidenten, het ondersteunen van een interne homogroep of gay/straight alliance, inzetten extern aanbod (voorlichting, theater).

homobeleid op school, wat werkt? - lees pagina »

theater-aanz. ... theater-aanz.

nijmegen - lees pagina »

De specifiek in Nijmegen ontwikkelde voorstelling van Theater AanZ wordt dan vaak ingezet om iets los te maken op school. ... COC voorlichting en Theater Mind Mix zijn aanvullende mogelijkheden.

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

Ergens eten, naar de film of theater.

aanz: .. en nog een prettig weekend! - lees pagina »

theater-aanz.

standbeeldenspel - lees pagina »

Deze werkvorm is een toepassing van het "theater der onderdrukten" op homo-emancipatie. ... De "uitvinder" van deze dramatische werkvorm is Augusto Boal, een Zuid-Amerikaan, die het theater in het teken stelde van de revolutie.

adagio - lees pagina »

Adagio is een voorstelling over homoseksualiteit door Educatief Theater Antwerpen ... trefwoorden: homoseksualiteit, theater, voortgezet onderwijs

mind mix vormings- en theaterbureau - lees pagina »

De voorstelling bestaat uit zes op zichzelf staande scènes, waarin gebruik wordt gemaakt van theater, dans, muziek en multimedia. ... Theater) licht

aanz: lokaal g 1.25 - lees pagina »

25’ van Theater AanZ is gemaakt voor leerlingen van de ... theater-aanz.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1 - starterspakket - lees pagina »

Ergens eten, naar de film of theater.

stichting jongeren met een homo-ouder - lees pagina »

Naast de serieuze uitwisseling is er ook ruimte voor ontspanning, spel en theater.