Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 76 voor: training

europees project start om scholen te certificeren voor goed anti-pestbeleid - lees pagina »

Het project ontwikkelt vier instrumenten vier die scholen zullen helpen met het maken van een hoge kwaliteit zelfreflectie: een beschrijving van de procedure, enquêtes voor studenten en docenten, training en onderzoek door studenten en docenten en een toolkit met suggesties voor follow-up van de reflectie met interventies waarvan we weten dat ze effectief zijn.

schoolcertificering sociale veiligheid - lees pagina »

een training

schoolbegeleiding mbo's rond seksuele diversiteit - lees pagina »

In het kader van een lopend programma over seksuele diversiteit in het mbo doet EduDivers aan training en schoolbegeleiding van circa 10 mbo's.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

hebben ze behoefte aan leerlingenmateriaal, instructies, training of coaching?

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

De training, begeleiding van team en de toolkit werken toe naar een helder visie van de opleiding op welke sociale vaardigheden studenten moeten leren, en het leren omgaan met diverse groepen en met nieuwe, soms oncomfortabele situaties is daar een cruciaal onderdeel van. ... Dankmeijer: "De toolkit, training en begeleiding zijn zeer actueel.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

In 1993 gaf de landelijke werkgroep al een training aan de Inspectie. ... Bijna tien jaar later, in 2002, besloot de Onderwijsinspectie dat training niet genoeg was en dat scholen richtlijnen nodig hadden.

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Daartegenover staat dat de opleiding belooft een (gratis) training door EduDivers en AanZ voor docenten te plannen en met het opleidingsteam werkt aan structurele inbedding van seksuele diversiteit in de opleiding. ... De docenten zijn enthousiast geworden de kwaliteit van de voorstellingen van Theater AanZ, de EduDivers training en de GSA formule die wordt ondersteund door COC Nederland.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Negenennegentig procent van de inzet van EduDivers is echter gericht op het bieden van concreet materiaal, specifieke training en op maat advies aan scholen.

gay ok: schoolvisitaties door leerlingen - lees pagina »

korte training ... Training: Voor we echt beginnen, doen we een korte training van 4 uur.

legop project brengt eerste nieuwsbrief uit - lees pagina »

In Spanje werken we ook met GUREAK, een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de integratie van kwetsbare mensen door training via nieuwe technologieën, zoals ICT.

europese cursus tegen homofobie op school - lees pagina »

De week voor de training betaalt u de resterende 20% betaling. ... Een paar weken voor de training krijgt u een gedetailleerd programma.

project seksuele diversiteit in mbo nadert afronding - lees pagina »

In het project kregen 10 welzijnsafdelingen van mbo’s elk 6 gratis voorstellingen van Theater AanZ aangeboden, een training, coaching en hulp bij het opzetten van een Gay/Straight Alliance. ... In de loop van 2015 kregen alle mbo-teams een dag training.

op elke school een gsa over mensenrechten - lees pagina »

TRAINING van leerkrachten is belangrijk.

vacatures rvt-leden edudivers en gale - lees pagina »

U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt)

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen - lees pagina »

Elk gesprek, training of activiteiten wordt afgesloten met het noteren van de "meest wezenlijke verandering" of leerervaring.

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

000 aan voorstellingen van AanZ, training, ondersteuning en stimulering van GSA's. ... In 2014-2015 deden de partners op 9 MBO opleidingen Zorg & Welzijn pilotprojecten waarbij de opleidingen voorstellingen van AanZ, training, begeleiding en ondersteuning bij de opzet van GSA's kregen.

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling - lees pagina »

Docenten krijgen een training (van een dag). ... Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

marinus schouten neemt afscheid van edudivers - lees pagina »

Ik genoot ervan om de slag te kunnen maken van deskundigheid naar presentatie en training, en van doelen naar interactief leren.

seksuele diversiteit wordt in welzijnsopleidingen geïntegreerd - lees pagina »

Het project bestaat uit een eendaagse training voor leerkrachten, follow-up coaching van leerkrachten en opleidingscoördinatoren, een reeks theatervoorstellingen voor studenten, specifieke lessen en geïntegreerde aandacht in de begeleiding van stages. ... De training begint met een optreden van AanZ van "En een prettig weekend!".

dutch lgbt policy in education 2001-2014 - lees pagina »

The method of RotterdamV was characterized by an emphasis on teacher training. ... After some years the market for teacher training waned ands currently, schools are supported primarily "on demand" in a larger framework of encouraging LGBT emancipation of all youth institutions.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

Het project bestaat uit een eendaagse training voor leerkrachten, follow-up coaching van leerkrachten en opleidingscoördinatoren, een reeks theatervoorstellingen voor studenten, specifieke lessen en geïntegreerde aandacht in de begeleiding van stages. ... De training begint met een optreden van AanZ van "En een prettig weekend!".

RVT-lid politiek/bestuur - lees pagina »

U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt)

vacature penningmeester raad van toezicht - lees pagina »

U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt)

Relaties en Seksualiteit - lees pagina »

GGD Hollands Midden ondersteund scholen bij het geven van invulling aan het onderwerp door kosteloze training voor docenten, oudervoorlichting en begeleiding bij de lessen of een project.

MijnID Nieuwsbrief #1, april 2014 - lees pagina »

is dan eindelijk de eerste MijnID training.

Voor docenten - lees pagina »

U kunt training of advies vragen: info@edudivers.

ruben les: gratis downloads voor voorlichters - lees pagina »

Het wil ook zeggen dat er geen geld mag worden gevraagd voor de voorlichting, behalve reis- en beperkte andere onkosten voor training van voorlichters.

Nieuws - lees pagina »

De training, begeleiding van team en de toolkit werken toe naar een helder visie van de opleiding op welke sociale vaardigheden studenten moeten leren, en het leren omgaan met diverse groepen en met nieuwe, soms oncomfortabele situaties is daar een cruciaal onderdeel van. ... Dankmeijer: "De toolkit, training en begeleiding zijn zeer actueel.

unic wint prijs voor beste schoolcampagne tegen homofobie - lees pagina »

Groepen leerlingen op deze scholen hebben training gekregen over identiteit, respect, mensenrechten en seksuele diversiteit en eigen videocampagnes gemaakt.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

Docenten, ouders, schoolleiders, leerlingen en studenten die willen meewerken aan het verbeteren van het schoolklimaat kunnen zich aanmelden als "Mijn ID ambassadeur" en krijgen training, suggesties en materiaal om aan de slag te gaan.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

Scholen moeten activiteiten ontwikkelen op vijf punten om de veiligheid te bevorderen; EduDivers biedt op elk van die punten suggesties, advies en training. ... EduDivers en Critical Mass bieden u training en begeleiding.

mijnid2 - lees pagina »

Bovendien krijg je vanuit de Onderwijsalliantie dan regelmatig informatie, advies en training.

Peter Dankmeijer: "LGBT, to be or not to be" - lees pagina »

It is recommended that the effects of educational tools and training be monitored and that cross-cultural comparison be encouraged.

school consultancy on lgbt issues - lees pagina »

Most people think LGBT emancipation consists of a one time teacher training or by offering a curriculum or a gay and lesbian speaker session. ... We cannot expect such concrete behavioural effects by way of incidental panel sessions or teacher training workshops.

enabling safety for lesbigay teachers - lees pagina »

Het ontwikkelen van training en advies voor managementvaardigheden bij schoolleiders rond preventie en het hanteren van homo/lesbische discriminatie naar docenten. ... Inspectie en ARBO diensten , voorbereiden publiciteit, waaronder een boek met goede ervaringen, opzetten helpdesk, ontwikkeling van training docenten en schoolmanagers.

een kwestie van persoonlijkheid - lees pagina »

Training in lesgeven over homoseksualiteit en andere controversiële onderwerpen lijkt het meest nuttig voor aankomende en beginnende docenten.

gale projecten - lees pagina »

Tijdens de GALE International Summer School on Storytelling in Marseille hebben de makers van de video (Queer Comrades) een training gegeven over deze werkwijze, een methodiekbeschrijving en een documentaire over de summer school gemaakt. ... De mediahandleiding is nog niet helemaal af en de follow-up outreach en training kon niet meer plaatsvinden.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

Sommige lokale groepen hebben steun nodig bij het opstarten van werving, marketing, training en fondsenwerving. ... Daarna gaan we nader kijken naar de training en de producten.

wanneer gaan de scholen echt iets zelf doen? - lees pagina »

Of een van de docenten neemt deel aan een training. ... Stel het personeel in staat om knelpunten te overwinnen (training, coaching, advies)

english - lees pagina »

We enhance methods and training by (re)developing education programs on the student level, teacher level and the level of training of professionals. ... We offer both e-learning courses and real life training in a number of formats.

basisonderwijs - lees pagina »

EduDivers biedt hierbij ook (op aanvraag) een training aan basisscholen.

werkvormen - lees pagina »

In het onderwijs, voorlichting en training worden vaak werkvormen gebruikt die gericht zijn op leren.

hulp nodig? - lees pagina »

Omdat wij bij voorkeur geen losse training of één lespakket bieden, maar liever begeleiding op maat, krijgen we geregeld vragen over wat dit nu inhoudt.

training - lees pagina »

training basistechniek omgaan met taboes en respectvoorlichting ... training

over_ons - lees pagina »

We bieden advies, training en voorlichting aan scholen, instellingen en gemeenten bij diversiteitsbeleid.

index - lees pagina »

We bieden advies, training en voorlichting aan scholen, instellingen en gemeenten bij diversiteitsbeleid.

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Training van de leerlingenraad en vervolgacties, bijvoorbeeld tegen schelden (aanbod van EduDivers vanaf sept.

vrijwilligers en/of stagiaires onderzoek recht op onderwijs - lees pagina »

Een centrale activiteit van GALE is het wereldwijd in kaart brengen van het Recht op Onderwijs en Training.

homobeleid op school, wat werkt? - lees pagina »

Training en vorming zijn op korte termijn nuttig wanneer leereffecten regelmatig terugkomen in intervisiegesprekken en dagelijkse correctie.

global alliance for lgbt education - lees pagina »

Het opstarten van internationale samenwerking rond seksuele diversiteit en educatie en training. ... in kaart brengen van het recht op onderwijs en training