Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 20 van 20 voor: unesco

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig - lees pagina »

Eerder dit jaar publiceerde UNESCO een reeks van studies waaruit bleek dat het afwijken van stereotype heteronormatief gendergedrag de kern vormt van zowel homo.

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

unesco conference over homopesten succes en teleurstelling ... 19 mei 2016 - De ministeriële wereldconferentie van UNESCO over LHBT pesten op scholen is zowel een viering van successen als een teleurstelling gebleken.

unesco conference over homopesten succes en teleurstelling - lees pagina »

19 mei 2016 - De ministeriële wereldconferentie van UNESCO over LHBT pesten op scholen is zowel een viering van successen als een teleurstelling gebleken. ... Aan de ene kant heeft UNESCO de leiding genomen in een vierjarig programma van onderzoeksprojecten in een reeks van landen.

project onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit 2015-2017 - lees pagina »

Ondersteuning van de wereldwijde strategie tegen homopesten van UNESCO

unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan - lees pagina »

28 april 2015 - Op 16 april nam de Raad van Bestuur van UNESCO een historische resolutie "Leren Zonder Angst " aan. ... unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan

UNESCO kondigt ministeriële conferentie over homopesten aan - lees pagina »

11 december 2014 - Op een symposium ter gelegenheid van Wereld Mensenrechten Dag, kondigde UNESCO aan dat zij een wereldwijde conferentie op hoog niveau van de ministers van Onderwijs gaat organiseren in 2016. ... UNESCO kondigt ministeriële conferentie over homopesten aan

GALE presenteert wereldkaart recht op onderwijs voor LHBT - lees pagina »

De kaart werd gepresenteerd op een UNESCO-symposium in Parijs over de voortgang van de wereldwijde strategie om homopesten te bestrijden. ... De presentatie van de GALE wereldkaart werd goed ontvangen tijdens de UNESCO-bijeenkomst, waar meer dan 100 regeringsvertegenwoordigers en activisten aanwezig waren.

*E-ZINE* 10 MEI 2015 - lees pagina »

unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan ... 28 april 2015 - Op 16 april nam de Raad van Bestuur van UNESCO een historische resolutie "Leren Zonder Angst" aan.

start internationale alliantie tegen homofobie in het onderwijs - lees pagina »

1 april 2013 - Op 14 maart organiseerde GALE, de internationale tak van EduDivers, samen met de Nederlandse ambassade een “denk-lunch” (Dejeuner Pensant) voor 8 ambassadeurs en permanente vertegenwoordigers bij UNESCO. ... GALE werkt al sinds 2008 samen met de Nederlandse regering en met UNESCO om het onderwerp op de kaart te zetten.

gale publiceert internationale gids om onderwijsministeries te lobbyen - lees pagina »

26 november 2012 - Op een wereldconferentie over het millenniumdoel Education For All op het UNESCO hoofdkwartier in Parijs presenteerde GALE (de internationale zusterorganisatie van EduDivers) gisteren haar nieuwe gids om te lobbyen voor seksuele diversiteit bij ministeries van onderwijs.

gale roept op om recht op onderwijs voor lhbt te checken - lees pagina »

Uit een recente UNESCO verkenning naar homofobie in scholen werd duidelijk dat homofobie zo vaak voorkomt, dat een groot deel van de jongeren risico lopen op pesten, schooluitval, lagere schoolresultaten, mentale en fysieke risico's, zelfmoordneigingen en HIV-infectie. ... Daarnaast werkt GALE nauw samen met UNESCO.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

De campagne is een invulling van aanbevelingen die UNESCO op 16 mei heeft gepresenteerd in een rapport over homofoob pesten. ... edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland

gale protesteert bij unesco over mogelijk homofoob evenement - lees pagina »

8 april 2012 - Op Paaszondag heeft GALE (Global Alliance for LGBT Education) een brief gestuurd naar UNESCO, met het verzoek aan de directeur-generaal, mevrouw Irina Bokova, om te onderzoeken welke schade veroorzaakt kan worden door een conferentie die later deze week op het Hoofdkwartier van UNESCO zal worden gehouden. ... gale protesteert bij unesco over mogelijk homofoob evenement

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit - lees pagina »

Dit gebeurde tijdens een debat dat UNESCO organiseerde ter gelegenheid van de viering van de internationale dag tegen homofobie. ... GALE is de enige homo-organisatie met een formeel partnerschap met UNESCO.

kabinet komt met meer aandacht voor homo-emancipatie in scholen - lees pagina »

Op het gebied van onderwijs wil de regering dat de seksuele rechten van homoseksuelen en transgenders meer in beeld komen, ook in de bijstelling van het Recht op Onderwijs en binnen internationale organisaties zoals de VN en UNESCO.

gale projecten - lees pagina »

Resultaten: er is een GALE denktank opgericht met vertegenwoordigers van LGBT-organisaties en diverse ministeries, UNAIDS en UNESCO. ... In Chili werken de GALE-partners samen met hun regeringsvertegenwoordigers bij UNESCO.

edudivers_folder_2010 - lees pagina »

GALE is een officiële partnerorganisatie van UNESCO.

internationaal - lees pagina »

GALE is een formele partner van UNESCO. ... UNESCO: Verenigde Naties: ministeries van onderwijs.

onderwijsbeleid - lees pagina »

Internationaal kunnen staten, internationale organisaties zoals UNESCO (VN), Education International (vakbonden) en GALE (Global Alliance for LGBT Education) met elkaar samenwerken om richtlijnen op te stellen voor meer effectieve methoden en strategieën.

Peter Dankmeijer - lees pagina »

In 2011 eindigde deze bijdrage en stond een een netwerk van bijna 600 educators, hadden we 10 internationale projecten uitgevoerd en was GALE (The Global Alliance for LGBT Education) een formele partner van UNESCO geworden.