Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 23 van 23 voor: veilige sfeer

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

Als er op school een LHBTI-negatieve en heteronormatieve sfeer is, dan heeft dit negatieve gevolgen voor LHBTI leerlingen en voor heteroseksuele leerlingen die niet typisch mannelijk of vrouwelijk overkomen. ... Scholen moeten leren begrijpen dat de sfeer op school een belangrijke factor is hoe jongeren hiermee omgaan.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

In de manier waarop ik praat met docenten of met schooldirecteuren zit een droste-effect: als mijn doelen voor de leerlingen zijn: wensen en grenzen helder krijgen, goede informatie, veilige sfeer, enz., ... De sleutel om dit soort vaardigheden te ontwikkelen is een veilige sfeer.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Zo creëren we een sfeer waarin elke leerling zich comfortabel voelt. ... Nadat de leerlingen een veilige basis hebben gevonden, leren we ze dus ook om te gaan met situaties die misschien enigszins buiten hun comfortzone vallen.

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

Aan de andere kant blijkt dat scholen waar men alleen maar algemene regels heeft, en die regels door iedereen in een goede sfeer worden nageleefd, er vrijwel altijd een positief leefklimaat is, waarin iedereen inclusief minderheden en LHBT, goed kunnen leven, weken of leren. ... In een algemene veilige en prettige sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn, zijn LHBT specifieke regels de facto niet meer nodig, want de positieve cultuur is echt en geldt voor iedereen.

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

Samen met studenten, docenten en opleidingsmanagers werken we aan een duurzame aanpak om seksuele diversiteit in het mbo programma onder te brengen en een veilige sfeer te creëren voor LHBT’s.

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling - lees pagina »

Samen met studenten, docenten en opleidingsmanagers werken we aan een duurzame aanpak om seksuele diversiteit in het mbo programma onder te brengen en een veilige sfeer te creëren voor LHBT’s.

italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit - lees pagina »

De leerlingen woonden lessen bij, gingen op excursie en namen deel aan leerlingenactiviteiten over seksuele diversiteit en een sociaal veilige sfeer op school. ... De leerlingen bespraken situaties wanneer zij zich op school buitengesloten voelden en wat de school kan doen om de sfeer voor iedereen prettiger te maken.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Eén van de redenen is dat zij beseffen dat een veilige sfeer voorwaarde is. ... Als ik dat heb, kan ik gaan zorgen voor een veilige sfeer.

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen - lees pagina »

Bij CNV Onderwijs en EduDivers bestaat de indruk dat GSA’s vaak ontstaan op scholen met een relatief LHBT vriendelijke en sociaal veilige sfeer. ... Daarnaast zijn GSA’s in de praktijk gericht op zichtbaarheid en lukt het hen niet goed om de sfeer op school echt veiliger te maken.

gay straight alliances - lees pagina »

GSA's creëren een veilige arena voor deelnemers om uit te komen voor hun seksuele geaardheid. ... Deelnemers ervaren een grote vorm van steun binnen de groep en door de veilige sfeer binnen de groep worden veel nieuwe contacten en vriendschappen opgebouwd.

*E-ZINE* 10 MEI 2015 - lees pagina »

De leerlingen woonden lessen bij, gingen op excursie en namen deel aan leerlingenactiviteiten over seksuele diversiteit en een sociaal veilige sfeer op school.

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

Eén van de redenen is dat zij beseffen dat een veilige sfeer voorwaarde is. ... Als ik dat heb, kan ik gaan zorgen voor een veilige sfeer.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

Ze ervaren minder steun vanuit het gezin, kunnen minder met ouders over zorgen praten, vinden school minder leuk, ervaren een negatievere sfeer in de klas en een slechtere band met de docent, spijbelen vaker en worden vaker gepest. ... Het stuk behandelt niet alleen de coming-out van de lesbische lerares, maar ook hoe les te geven over seksuele diversiteit, hoe te werken als een team aan een veilige omgeving en hoe passende aandacht op een structurele manier in de schoolorganisatie te integreren.

Nieuws - lees pagina »

Zo creëren we een sfeer waarin elke leerling zich comfortabel voelt. ... Nadat de leerlingen een veilige basis hebben gevonden, leren we ze dus ook om te gaan met situaties die misschien enigszins buiten hun comfortzone vallen.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

In gevallen waar jongeren al gepest worden, kunnen wij u helpen met het opzetten van een "undercover team", een in Australië ontwikkelde "no-blame" methode waarbij leerlingen zelf een veilige sfeer creëren rond een gepeste leerling. ... Meer in het algemeen zetten wij vanuit de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit een netwerk op van Mijn ID ambassadeurs, die binnen de school protagonisten willen zijn voor een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.

een kwestie van persoonlijkheid - lees pagina »

Verder lijkt het belangrijk dat de docent beschikt over gezag, in staat is om te fungeren als facilitator bij discussies, in staat is om een veilige sfeer te creëren en plezier heeft in het bespreken van controversiële onderwerpen.

omgaan met coming out - lees pagina »

Om goede ondersteuning te bieden, is het creëren van een veilige sfeer creëren en een begripvolle houding essentieel. ... Hoe zou de sfeer in de klas zijn?

edudivers advies op maat - lees pagina »

Het gaat daarbij om een veilige sfeer op school en niet alleen om het voorkomen van (al dan niet homo-) incidenten. ... In beide gevallen speelt een rol dat men een negatieve sfeer op school niet op een hele korte termijn kan veranderen.

homobeleid op school, wat is dat? - lees pagina »

Zo kan het zijn dat zelfs de positieve leerlingen meegaan in een negatieve sfeer. ... Het is de taak van de school om ervoor te zorgen dat de gevolgen van deze onvermijdelijke sociale mechanismen geminimaliseerd worden door een veilige sfeer te creëren en ervoor te zorgen dat alle leerlingen de ruimte krijgen zichzelf te zijn.

lesbische en homoseksuele adolescenten in de schoolsituatie - lees pagina »

Als er al aandacht is voor homoseksualiteit gebeurt dat meestal in een denigrerende, lacherige sfeer. ... Los daarvan nemen de homoseksuele scholieren ook de dreigende sfeer waar die er ten opzichte van homoseksuele en lesbische leerkrachten op school bestaat.

Inspectie: scholen onderschatten veiligheidsproblematiek - lees pagina »

Vergeleken met andere soorten onderwijs, bieden basisscholen de meest veilige omgeving. ... Het lijkt erop dat scholen de geleidelijke verharding van de sfeer als normaal ervaren, zolang zich op de school geen ernstige geweldsincidenten voordoen.

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

In deze sfeer vinden de eerste seksuele contacten meestal plaats. ... De seksespecifieke groepen bieden dan een relatief veilige omgeving.

publicaties peter dankmeijer - lees pagina »

Tips voor een prettige sfeer rond homoseksualiteit op uw school, Amsterdam, EduDivers Lifestyle Services ... Dankmeijer, Peter (2002) Lullige grapjes veroorzaken negatieve sfeer op school, in: Gay Krant, nummer 451, 19 augustus 2002