Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 22 van 22 voor: veranderen van gedrag

analyse lentekriebels laat gebreken zien - lees pagina »

17 maart 2018 - Uit een analyse van EduDivers van het populaire lessenpakket voor de basisschool “Kriebel in je buik” blijkt dat het pakket heteronormatief is en homoseksualiteit benoemt als “anders” en “moeilijk”. ... Volgende week start de jaarlijkse week van de lentekriebels.

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

31 december 2017 - Leerlingen kunnen de LHBT vriendelijkheid van schoen verbeteren door een schoolinspectie te doen en met onderbouwde aanbevelingen te komen. ... Dat is de conclusie van een experiment met onderzoek, schoolvisitaties en follow-up door EduDivers en AllThat Chas.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

De traditionele definitie van pesten heeft vooral betrekking op de persoonlijke interactie tussen studenten zonder veel aandacht voor achterliggende motieven of voor normatieve contexten. ... Deze traditionele manier van generaliserend kijken werd in verschillende sessies bekritiseerd.

evaluatie lesmethode Homo in de klas - lees pagina »

In dit onderzoek analyseert Henriëtte Boersma, een lerares van het Guide de Brès College, het effect van de Christelijke lesmethode "Homo in de klas". ... Het pakket blijkt de waardenoriëntatie en de mening van vooral HAVO leerlingen wel significant (circa 10%) te veranderen.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

In de afgelopen artikelen hebben we "het maken van afspraken" en "voorlichting" besproken. ... Goed leiderschap van de schoolleider is naar schatting goed voor 20% van het effect om een 100% LHBTI vriendelijke school te bewerkstellingen.

effectieve voorlichting - lees pagina »

2 mei 2017 - In het kader van de zoektocht van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit naar werkzame elementen voor effectief schoolbeleid publiceert EduDivers een serie artikelen over wat werkt en wat niet werkt. ... In het begin van de serie is al opgemerkt dat "voorlichting" op zich niet de meest effectieve interventie is; van zeer effectieve voorlichting mag maximaal ongeveer 15% effect op gedrag worden verwacht.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

Eigenlijk waren het twee lezingen: een van Laurens Buijs en een van Hanneke Felten. ... Laurens Buijs werkt aan de Universiteit van Amsterdam en is voorzitter van UvA Pride.

discussie in onderwijs biedt nieuwe perspectieven voor seksuele diversiteit - lees pagina »

2 januari 2017, Peter Dankmeijer - De voorlichters en LGBT activisten onder ons zijn zich er misschien niet zo van bewust, maar in het onderwijsveld is een stevige discussie aan de gang over de grondslagen van het onderwijs. ... En als we even verder kijken dan het "noemen" van LHBT in de les of het vieren van zichtbaarheidacties zoals Paarse vrijdag - hoe nuttig ook - biedt deze discussie over of onze traditionele opvatting over onderwijs (een klas vol zittende leerlingen met een docerende leraar voor een schoolbord) wel aansluit op wat deze maatschappij nodig heeft.

jehovah's getuigen trainen kinderen om mensenrechtenonderwijs te saboteren - lees pagina »

Les 22 is gebaseerd op basis van Mattheüs 19:4, 5. ... Het dochtertje van een Jehova's Getuigen gezin kind komt thuis met een tekening van haar klasgenoot Fenna.

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

20 maart 2016 - In de serie artikelen over gouden tips voor effectieve LHBT emancipatie beschrijven we vandaag de rol van voorlichting. ... Veel landelijk en lokaal beleid is dan ook gericht op het stimuleren en steunen van voorlichting.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Dit wordt de laatste jaren steeds vaker gezegd, als het gaat om het voorkomen van pestgedrag. ... Leerlingen die de holocaust ontkennen, die moslims naar hun "thuisland" willen sturen… Er zijn veel situaties van anders-zijn die in de klas tot heftige reacties kunnen leiden.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

kritiek van het verweij-jonker instituut ... Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zegt: "In de afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt binnen de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

bevorderen voorlichtingsgroepen de norm van heteroseksualiteit? - lees pagina »

7 juli 2012 - Hélène Frohard-Dourlent, een ex-voorlichter uit Parijs, denkt dat homo- en lesbische voorlichtingsgroepen in feite de norm van heteroseksualiteit bevorderen. ... Ze analyseert dat het aangaan van een “open dialoog” met middelbare scholieren, en het ernaar streven dat leerlingen uit eigen beweging daardoor homoseksualiteit gewoner gaan vinden, naïef is.

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland - lees pagina »

21 juni 2012 - Op 29 juni presenteert EduDivers een campagne om pesten van homo's op scholen tegen te gaan. ... De campagne is een invulling van aanbevelingen die UNESCO op 16 mei heeft gepresenteerd in een rapport over homofoob pesten.

protesten tegen maleisisch anti-nichterigheidskamp - lees pagina »

30 april 2011 Maleisische autoriteiten hebben toegegeven dat zij 66 tienerjongens naar een kamp te hebben gestuurd om hen "mannelijk gedrag" te leren. ... Een ambtenaar van zei dat de jongens, in de leeftijd tussen 13 en 17, werden aangewezen door leerkrachten omdat ze verwijfde maniertjes zouden hebben.

uitgebreide samenvatting rapportage adelmund pilots - lees pagina »

Dit onderzoeksrapport van de Rutgers Nisso Groep evalueert de effecten van experimenten met het invoeren van structurele aandacht voor seksuele diversiteit op twee Nederlandse scholen voor middelbaar onderwijs. ... inhoud van de experimenten

omgaan met coming out - lees pagina »

De puberteit is een cruciale fase in de ontwikkeling van ieder mens. ... Terwijl heteroseksuele tieners zich bewust worden van hun seksualiteit en romantische gevoelens voor het andere geslacht krijgen, voelen homoseksuele tieners zich buitengesloten.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-1-2A - doelen formuleren - lees pagina »

Specifieke doelen geven aanwijzingen over het te veranderen gedrag. ... Hierbij gaat het om minstens 5 scholen, waardoor wij ons bereik vergroten van 10 naar 40% van de LBO scholen in de regio. \[

homospecifieke leerlingenbegeleiding - lees pagina »

In dit artikel gaan we in op homospecifieke aspecten van leerlingenbegeleiding. ... We gaan er van uit dat vertrouwenspersonen en leerlingbegeleiders reeds voldoende ervaring hebben met leerlingenbegeleiding in het algemeen en besteden daar in dit artikel geen aandacht aan.

verschillen verkend: allochtone jongeren over homoseksualiteit - lees pagina »

De studente Jacomijn de Vries heeft in opdracht van Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) een onderzoek gedaan naar de mening van allochtone leerlingen over (homo)seksualiteit en over homoseksuele docenten. ... In dit factsheet vindt men een samenvatting van haar conclusies en we gaan wat dieper in op haar bevindingen over jongeren.

homo ok cool places - lees pagina »

Leeronderzoek Cool Places; jeugdculturen in de stad", scriptie Universiteit van Amsterdam, faculteit sociologie (juni 2002) ... Dat concludeert Mark Bink, student sociologie aan de Universiteit Amsterdam, die in het voorjaar van 2002 een leeronderzoek deed op het Oostvaarders College in Almere.

algemene suggesties - lees pagina »

De bedoeling van het geven van voorlichting is niet om leerlingen te dwingen hun gedrag ten opzichte van homoseksualiteit te veranderen. ... situatie van tieners