Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 31 van 31 voor: video

effectieve voorlichting - lees pagina »

Empathie" kan je opwekken door het vertellen van een eigen verhaal, maar het laten zien van een (goede) video blijkt vrijwel even effectief te zijn.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

Video's over de gevolgen van pesten

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

De video, genaamd "Eén man, één vrouw" leert kinderen dat hun leraar fout is om te zeggen dat mensen hun eigen relatie kunnen kiezen. ... De video moedigt kinderen ook uit om kinderen uit lesbische en homogezinnen lastig te vallen met religieuze veroordelingen en zegt dat je dit kan oefenen met je ouders.

jehovah's getuigen trainen kinderen om mensenrechtenonderwijs te saboteren - lees pagina »

De video, genaamd "Eén man, één vrouw" leert kinderen dat hun leraar fout is om te zeggen dat mensen hun eigen relatie kunnen kiezen. ... De video moedigt kinderen ook uit om kinderen uit lesbische en homogezinnen lastig te vallen met religieuze veroordelingen en zegt dat je dit kan oefenen met je ouders.

vn publiceert "het raadsel" - lees pagina »

18 mei 2013 - Het VN-Bureau voor de Mensenrechten (OHCHR) heeft een nieuwe 2-minuten durende video gemaakt om aandacht te vragen voor de impact van homofoob en transfoob geweld en discriminatie: “Het Raadsel”. ... De video is ontwikkeld en geproduceerd in samenwerking met de Purpose Foundation.

Seksuele vorming - lees pagina »

Binnenkort zullen hier praktische video’s aan toegevoegd worden, waarin docenten laten zien hoe ze bepaalde werkvormen uit het lespakket gebruiken in de klas, aangevuld met reacties van studenten en andere docenten.

video en lespakket Ruben - lees pagina »

video en lespakket Ruben

leerlingen adviseren europees parlement over homopesten - lees pagina »

Zij maakten video’s en voerden campagnes op hun school.

gale roept op om recht op onderwijs voor lhbt te checken - lees pagina »

LHBT en seksuele voorlichtingsorganisaties beginnen daarnaast steeds vaker video's en lespakketten te ontwikkelen.

opstaan tegen homopesten - lees pagina »

hand in hand video

gale projecten - lees pagina »

De regering vindt voorlichting over homoseksualiteit niet gepast, verbiedt publicaties en filmevenementen hierover, en oefent censuur uit op online uitingen en video's over homoseksualiteit. ... Resultaten: met de financiële steun van GALE is een video gemaakt over seksuele diversiteit op scholen.

beroepsonderwijs - lees pagina »

video "Lichtenvoorde: interviews over de roze loper", homoseksualiteit in de zorg voor mensen met een beperking (8:30 minuten, geen bijbehorend lesmateriaal)

amsterdams reflectie op homobeleid in het onderwijs - 2002 - samenvatting - lees pagina »

De video is in februari en maart 2002 vijf maal uitgezonden door AT5 en toegestuurd naar alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. ... Deze is samen met de video in april 2002 naar scholen verstuurd.

Factsheet 4 - Homovijandigheid door allochtonen - lees pagina »

Eventueel kan gedacht worden aan educatieve voorlichting gericht op het tegengaan van gewelddadig gedrag, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in de video Burger Inn.

amsterdam - lees pagina »

Er werd voorlichtingsmateriaal ontwikkeld in de vorm van video's (Framed Youth) en een brochure (Goed Verkeerd).

amsterdam talkshow - seksuele vorming op school - lees pagina »

We kregen een video te zien en mensen van Aidsfonds kwamen de hele dag met ons praten over veilig vrijen, hoe het nog veiliger kan.

variatie in werkvormen - lees pagina »

Er is een oriönterend voorgesprek nodig met de aanvragers om na te gaan welke werkvormen (associatiespel, gebruik van video, stellingenspel en rollenspel) behandeld zullen worden en of de deelnemers willen leren hoe ze werkvormen kunnen hanteren of ze ook zelf willen gaan ontwikkelen. ... In het cursusmateriaal is een volledige lijst met video- en ander voorlichtingsmateriaal en verkrijgbaarheid opgenomen.

algemene suggesties - lees pagina »

In de video "Burger Inn"' komt homofobie aan de orde naast racisme en seksisme.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-3-2 - begroting suggesties - lees pagina »

Bijvoorbeeld folders van het landelijk COC, foto's of zelfs video-opnamen van voorlichtingen.

het gebruik van burger inn - lees pagina »

Burger Inn" bestaat uit een video van circa 15 minuten en een brochure met een aantal lessuggesties. ... De video is in 1999 gemaakt door MediaActive onder begeleiding van een projectgroep, waarin onder meer Forum, het NIGZ, de AOB en de Rutgersstichting deelnamen.

omgaan met agressieve en religieuze reacties in de les - lees pagina »

We bekijken een video en we bespreken hoe deze te gebruiken. ... De workshopbegeleider en deelnemers ondersteunen elkaar in deze bespreking bij het adequaat omgaan met het groepsproces dat op gang komt na het tonen van de video.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-1-0 - evaluatievormen - lees pagina »

of een bepaalde werkvorm (gebruik van een video of een methode) effecten oplevert

handboek voorlichtingscoördinatie - 3-1-2 - acquisitiebrief/folder 1ste mailing - lees pagina »

Bij onze voorlichtingen kunnen we gebruik maken van video, kringgesprekken, associatie- en rollenspellen.

mogelijkheden voor voorlichting - lees pagina »

De video "Burger Inn" is daarvoor met name in het VBO goed bruikbaar. ... In voorgaande paragrafen hebben we een aantal boeken, video's en cd-roms genoemd, waarvan het buitengewoon nuttig is om ze in uw mediatheek op te nemen.

voortgezet onderwijs - lees pagina »

Ondanks enthousiasme over de inhoud van de video, verliep de implementatie van het pakket moeizaam: docenten bleken het problematisch te vinden homoseksualiteit aan de orde te stellen.

factsheet 2: lesbisch en homobeleid in amsterdam tot 2001 - lees pagina »

Framed Youth" (voorlichtingsvideo uit London, ondertiteld door COC Amsterdam op kosten van gemeente, deze video is ook op effect geëvalueerd, 1986?) ... Goed verkeerd" (tentoonstelling/posters, brochure, lestips en video, door Amsterdams Historisch Museum & Stichting Vae Solis, 1989)

format voor de beschrijving van een werkvorm - lees pagina »

Video/CD-speler

lesbische en homoseksuele adolescenten in de schoolsituatie - lees pagina »

Wanneer dit wat concreter wordt - de vertoning van een video over homoseksualiteit - is men wat minder open.

amsterdam talkshow - praten over seks met de ouders - lees pagina »

Misschien is een video wel goed idee.

Reactie empowerment op nota homo-lesbisch emancipatiebeleid (2001) - lees pagina »

In de nota spreekt men de hoop uit dat er ook zicht komt op het effect van de video, maar door de beperkte aard van het onderzoek is het zeer onwaarschijnlijk dat daarover iets kan worden geconcludeerd. ... Men kan vragen stellen bij de aanbesteding van dit onderzoek bij de uitgever van de video zelf en niet bij een onafhankelijk onderzoeksbureau.

factsheet 1 - stand van zaken 2001: lesbische en homo-emancipatie in het onderwijs - lees pagina »

De staatsecretaris meent dat de video Burger Inn volstaat als lesmateriaal in het voortgezet onderwijs. ... Na de evaluatie van de video (eind dit jaar) besluit de staatssecretaris of toepassing voor jeugdiger doelgroepen wenselijk en haalbaar is.