Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 54 voor: vmbo

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

Op Paarse Vrijdag wilden GSA leerlingen liever niet paarse bandjes uitdelen op de VMBO afdeling. ... In een VWO waar een leerlingenraad het voortouw nam, ging het aanzienlijk beter dan in een VMBO met een leerlingenraad.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

De indruk bestaat dat de GSA's in Nederland meer voorkomen op het HAVO en VWO dan op VMBO's.

effectieve voorlichting - lees pagina »

Zo reageren jongens in het VMBO bijvoorbeeld niet zo goed op de film Ruben waarin een enigszins feminiene jongens gepest wordt en bijna zelfmoord pleegt.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

De pilots met de methode op zowel vmbo's en havo's waren erg succesvol.

vmbo - lees pagina »

vmbo

theater aanz doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid\n - lees pagina »

EduDivers is zeer benieuwd naar hoe "ID" ontvangen wordt in het vmbo. ... In het vmbo reageren jongens daar er erg heftig op. '

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

Dat is wel logisch als slechts één op de drie vmbo'ers een homo als vriend wil hebben.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Op een vmbo-school zeiden leerlingen: Alle mensen verdienen respect, behalve homo's. ... In januari werd op een vmbo-school in Nederland een docent berispt omdat hij de Charlie Hebdo poster van twee zoenende mannen (een moslim en een cartoonist) had opgehangen.

gay straight alliances - lees pagina »

Momenteel bestaan er nog weinig GSA‟s op VMBO scholen, terwijl daar het meeste resultaat te behalen is t. ... Stimuleer VMBO scholen en scholen op het platteland om GSA’s op te zetten

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

Op een vmbo-school zeiden leerlingen: Alle mensen verdienen respect, behalve homo's. ... In januari werd op een vmbo-school in Nederland een docent berispt omdat hij de Charlie Hebdo poster van twee zoenende mannen (een moslim en een cartoonist) had opgehangen.

Seksuele vorming - lees pagina »

Er zijn twee versies van het leerlingenmagazine: één magazine voor het vmbo, havo en vwo en één versie voor het praktijkonderwijs en vmbo-bb.

ruben les - lees pagina »

De les is gemaakt voor VMBO als op HAVO/VWO.

Nieuws - lees pagina »

De pilots met de methode op zowel vmbo's en havo's waren erg succesvol.

unic wint prijs voor beste schoolcampagne tegen homofobie - lees pagina »

Vier scholen deden dit jaar experimenteel mee aan de Voice OUT schoolcampagne: vmbo Calvijn met Junior in Amsterdam, mbo Grafisch Lyceum te Utrecht, vwo Hofstad Lyceum te Den Haag en havo-vwo UniC te Utrecht.

mijnid3 - lees pagina »

De les is bruikbaar in bovenbouw PO, VMBO en HAVO/VWO.

mijnid2 - lees pagina »

De les is bruikbaar in bovenbouw PO, VMBO en HAVO/VWO.

homo in de klas - lees pagina »

Er zijn twee versies: een voor HAVO/VWO en een voor VMBO.

steeds gewoner, nooit gewoon - lees pagina »

In het VMBO is het aantal negatieve reacties het grootst (67% maakt dit mee). ... Van de VMBO leerlingen heeft 55% geen voorlichting gekregen.

enabling safety for lesbigay teachers - lees pagina »

Hieruit bleek dat er vooral verschillen waren tussen homo/lesbische en heterodocenten in het VMBO.

theatervoorstelling black out - lees pagina »

BLACKOUT is specifiek ontwikkeld voor de allochtone leerlingen van het VMBO onderwijs.

samenvatting homo ok methode - lees pagina »

Als uit het rondetafelgesprek en de test specifieke problemen in bepaalde sectoren (VMBO bijvoorbeeld) of in bepaalde klassen boven tafel komen, kan men de Homo OK methode gebruiken om dit probleem nader te onderzoeken.

uitgebreide samenvatting rapportage adelmund pilots - lees pagina »

School A is een vmbo-school en school B is een scholengemeenschap (vmbo tot vwo).

het bespreken van homoseksualiteit met gelovige jongeren - lees pagina »

In het VMBO zal het gesprek vaak directer en eenvoudiger zijn, zoals 'homoseksualiteit is gewoon'.

nederlands beleid - lees pagina »

Het blijkt dat de knelpunten in scholen meer gezocht moeten worden bij het praktijkonderwijs en het VMBO dan in bijzondere scholen (op religieuze grondslag).

voortgezet onderwijs - lees pagina »

black out (vmbo) ... lesmateriaal vmbo

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit - lees pagina »

Docenten hebben het gemiddeld niet zwaarder dan heteroseksuele collega's, met uitzondering van docenten in het VMBO.

lesgeven - lees pagina »

Leerlingen kunnen er heftig op reageren (bijvoorbeeld in het VMBO en ROC) of juist heel lauw (vaak in HAVO/VWO en hogere beroepsopleidingen).

wat is het standpunt van EduDivers over streng christelijke scholen? - lees pagina »

Zoals wij al vaak benadrukt hebben, vindt men discriminatie vooral op VMBO scholen die kampen met een hoog machogehalte en geleid worden door directies die niet geïnteresseerd zijn in diversiteitbeleid. ... Maar het macho-VMBO probleem laat zich niet gemakkelijk oplossen met simpele regels en er valt politiek niet goed op te scoren.

respect 2get=2give - lees pagina »

Wat: Docentenhandleiding voor de behandeling van de themas identiteit, discriminatie en homoseksualiteit in het vmbo.

Brief van Marcel aan Lieve Lita - lees pagina »

Marcel de Koning is een VMBO-scholier uit Utrecht en smoorverliefd op een jongen van school. ... Ik zit in de derde klas van het VMBO en ben verliefd geworden op een jongen op mijn school.

hlb magazine coc amsterdam - lees pagina »

Het is vooral gericht op vmbo scholieren en bestaat uit veelal kort teksten, plaatjes van celebrities and quizen.

Inspectie: scholen onderschatten veiligheidsproblematiek - lees pagina »

De veiligheid staat het meest onder drukop scholen met leerlingen die vaak sociale, emotionele of cognitieve problemen hebben, zoals in het speciaal onderwijs en het VMBO. ... De situatie in het VMBO is nog steeds het meest onveilig.

de homo ok methode - lees pagina »

Als uit het rondetafelgesprek en de test specifieke problemen in bepaalde sectoren (VMBO bijvoorbeeld) of in bepaalde klassen boven tafel komen, kan men de Homo OK methode gebruiken om dit probleem nader te onderzoeken.

Homospecifieke aandacht in het inspectierapport 2003 - lees pagina »

vmbo ... Algemeen: Vrijwel alle VMBO-scholen worden geconfronteerd met incidenten tussen leerlingen.

astrid en tuana - lees pagina »

Doelgroep: VMBO- leerlingen

dehouding vanjongeren in het algemeen - lees pagina »

vijandigheid vooral in vmbo ... Homovijandigheid speelt op bijna alle scholen wel, maar de ernstige problemen doen zich met name voor in het VMBO en onder scholieren uit fundamentalistisch georiënteerde (gereformeerde en islamitische) kringen.

historisch overzicht beleidsontwikkelingen - lees pagina »

Uit de in het voorjaar verschenen rapporten van de Onderwijsinspectie ("Weerbaar en divers" en "Anders zijn is van iedereen") en van EduDivers ("Mooie woorden") blijkt echter dat de knelpunten in scholen meer gezocht moeten worden bij het praktijkonderwijs en het vmbo dan in bijzondere scholen. ... EduDivers publiceert een lessenserie voor het vmbo.

tips voor het omgaan met homoseksualiteit in de gymles - lees pagina »

laat de leerlingen in een rij gaan staan in volgorde van (1) leeftijd, (2) afkomst Noord-Zuid, (3) kleur haar, (4) schoenmaat, (5) lengte, en eventueel (6) mannelijkheid-vrouwelijkheid (dit is lastig in een vmbo klas, maar in vwo-klassen wel te doen).

nationale jeugdraad (njr) - lees pagina »

Het gaat om jongeren van 12 tot 21 jaar van vmbo, havo, vwo, mbo. ... En het zijn bewust korte en duidelijke vragen, aangezien er veel vmbo leerlingen in het panel zitten.

citaten over homoseksualiteit uit het onderwijsverslag 2006-2007 - lees pagina »

In het vmbo, havo/vwo en voortgezet speciaal onderwijs is een toename te zien. ... Daarbij zijn representatieve steekproeven gebruikt van 328 basisscholen, 71 scholen voor speciaal basisonderwijs, 71 scholen voor praktijkonderwijs, 68 vmbo-scholen, 71 scholen voor havo/vwo, 70 scholen voor speciaal onderwijs en 39 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

beter voor de klas, beter voor de school - lees pagina »

De situatie was het meest ernstig in het VMBO. ... cijfers over het VMBO

standbeeldenspel - lees pagina »

Het is belangrijk dat de tableauspellen voor de doelgroep herkenbare situaties uitbeelden: voor plattelandsvrouwen zullen dus andere tableaus bedacht moeten worden dan voor een vierde klas VMBO leerlingen. ... Voor een randstedelijke VMBO

citaat over verschillende inschattingen - lees pagina »

Volgens directies was er zo'n aanbod op 43 procent van de basisscholen, 60 procent van de vmbo-scholen en 70 procent van de havo/vwo-scholen (Inspectie, 2004). ... Inmiddels zijn de percentages scholen met een aanbod op dit gebied hoger, vooral in het praktijkonderwijs (87 procent), het vmbo (86 procent) en het havo/vwo (83 procent).

onderwijsinspectie 2009: weerbaar en divers - lees pagina »

Incidenten over homoseksualiteit lijken zich voornamelijk af te spelen in het voortgezet onderwijs, en vooral in het vmbo en het praktijkonderwijs. ... Via de vragenlijst meldt 6%-7% (praktijkonderwijs/vmbo) incidenten terwijl de inspectie er via schoolbezoeken achter kwam dat ruim een derde van de scholen met zulke incidenten te maken had.

docentensteun bij vrienden zonder grenzen - lees pagina »

School TV maakte een serie Vrienden Zonder Grenzen, waarin voor vmbo leerlingen verliefdheden en taboes bespreekbaar worden gemaakt. ... Ze verwachten die niet te kunnen hanteren bij vmbo/allochtone leerlingen.

Brief van Fatima aan Lieve Lita - lees pagina »

Fatima Bouslimane is een VMBO-scholiere uit Rotterdam. ... Ik ben een meisje van veertien jaar en ik zit op het VMBO.

omgaan met taboes - lees pagina »

Deze basistechniek voorlichting over respect is bedoeld voor docenten, met name voor vmbo en mbo, maar kan ook worden aangeboden als train-de-trainer variant. ... De cursus is deels gebaseerd op de Leidse Methode van voorlichting over homoseksualiteit, die vooral is toegepast in het vmbo.

betrouwbaar meten van homodiscriminatie - lees pagina »

De afbeeldingen zijn op zich niet shockerend, maar uit prétesten op scholen bleek dat deze vragen soms luide reacties van (vooral VMBO) leerlingen opriepen.

het gebruik van burger inn - lees pagina »

De video is gericht op het VMBO en de projectgroep heeft geprobeerd een methode te ontwikkelen die het gedrag van leerlingen uit dit soort onderwijs corrigeert. ... De video is snel gefilmd en maakt heel wat los bij VMBO jongeren.

aanz: lokaal g 1.25 - lees pagina »

Deze voorstelling is geschikt voor VMBO t/m Gymnasium.