Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 213 voor: voorlichting

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

Het doel van het symposium is om samen met sleutelfiguren binnen kerk, onderwijs, en jongeren na te denken over de relatie tussen voorlichting over seksuele diversiteit, de veiligheid van LHBT-leerlingen op christelijke scholen, en de functie van christelijke identiteit binnen school en onderwijs. ... Homo in de Klas: het geven van voorlichting.

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

Dus je onderzoek/voorlichting leidt eigenlijk tot verdere verslechtering van de situatie. ... Soms kregen de projectbegeleiders het idee dat die totaal gehersenspoeld zijn met het idee van LHBT emancipatie bestaat uit "Paarse vrijdag vieren" en "peer voorlichting geven".

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

De aanbevelingen uit het rapport gaan bijna allemaal over (meer) voorlichting. ... In de eerste plaats wordt gepleit voor zichtbaarheid, en natuurlijk voor voorlichting bijvoorbeeld in de vorm van film. "

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

De aanbevelingen uit het rapport gaan bijna allemaal over (meer) voorlichting. ... In de eerste plaats wordt gepleit voor zichtbaarheid, en natuurlijk voor voorlichting bijvoorbeeld in de vorm van film. "

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. ... Beide sprekers benadrukten dat de huidige voorlichting over seksuele diversiteit vaak tekortschiet.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

magere voorlichting, meer schelden ... De Onderwijsinspectie constateerde echter dat er weliswaar na 5 jaar verplichting wel wat meer voorlichting wordt gegeven, maar dat van de duur en aard van de voorlichting niet verwacht mag worden dat leerlingen "meer respectvol omgaan" met seksuele diversiteit.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

De actiegerichtheid uit zich vaak door zelf er in de klas ervoor uit te komen of voorlichting te geven. ... Net als veel andere activisten kiezen zij als snel voor het middel "voorlichting" als ideale oplossing om homofobie en heteronormativiteit aan te pakken, ondanks dat andere methoden meer impact hebben.

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties - lees pagina »

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. ... Maar de verhalen kunnen ze ook gebruiken als een eerste vorm van documentatie van mensenrechtenschendingen en voor informele voorlichting.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

In de afgelopen artikelen hebben we "het maken van afspraken" en "voorlichting" besproken. ... In andere artikelen van deze serie werd al duidelijk dat het maken van afspraken over goed gedrag en die consequent handhaven een teamsamenwerking vereist, en dat effectieve voorlichting meerdere uren en een dieper niveau (en dus een doorlopende leerlijn) vereist.

effectieve voorlichting - lees pagina »

Dit is de derde aflevering, die gaat over voorlichting. ... In het begin van de serie is al opgemerkt dat "voorlichting" op zich niet de meest effectieve interventie is; van zeer effectieve voorlichting mag maximaal ongeveer 15% effect op gedrag worden verwacht.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

16 april 2017 - De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin ze de regering vraagt om scholen die nog geen voorlichting over seksuele diversiteit geven te straffen. ... Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

Naast het eigen aanbod over Lentekriebels bieden wij ook voorlichting van het COC, trainingen over media wijsheid voor laaggeletterde ouders.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

Beide sprekers benadrukten dat de huidige voorlichting over seksuele diversiteit vaak tekortschiet. ... Moderne homofobie heeft consequenties voor hoe je voorlichting doet.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid - lees pagina »

Ze gaat niet in op de kritiek van onder andere EduDivers of het aangevertje van de inspectie dat de kwaliteit van de voorlichting ruim onvoldoende is om het kerndoelen te bereiken, en dat er een nadere specificatie nodig is voor hoe het beter kan. ... Tot slot blijkt uit allerlei onderzoek dat de voorlichting over seksuele diversiteit tot nu toe vooral nog bestaat uit aandacht voor homoseksualiteit en tot op zekere hoogte voor lesbische vrouwen.

discussie in onderwijs biedt nieuwe perspectieven voor seksuele diversiteit - lees pagina »

Waarom mikken we altijd op "voorlichting" over seksuele diversiteit, terwijl we uit onderzoek weten dat dit niet bepaald de meest effectieve manier is om de houding en het gedrag van jongeren te veranderen?

*E-ZINE* 30 DECEMBER 2016 - lees pagina »

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig ... Die vraag is weer opgelaaid nadat de Onderwijsinspectie een maand geleden constateerde dat scholen wel "iets" doen aan voorlichting, maar dat de kwaliteit ervan ruim onvoldoende is om enig effect te hebben op het schoolklimaat.

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig - lees pagina »

aandacht voor intersekse in de voorlichting nodig ... De overgrote meerderheid van de deelnemers (92%) kreeg niet eens seksuele voorlichting in hun puberteit.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Die vraag is weer opgelaaid nadat de Onderwijsinspectie een maand geleden constateerde dat scholen wel "iets" doen aan voorlichting, maar dat de kwaliteit ervan ruim onvoldoende is om enig effect te hebben op het schoolklimaat. ... Zo blijkt uit onderzoek dat maatregelen om aan het begin van het schooljaar meteen samen met leerlingen duidelijke regels te formuleren (en die daarna te handhaven) de meest effectieve maatregelen zijn en dat bijvoorbeeld voorlichting en leerlingenbegeleiding een veel beperktere impact heeft op het schoolklimaat.

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Er is afgesproken om voorlichting door COC vrijwilligers te laten geven 7%

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

Maar de inspectie twijfelt wel aan de impact en gaat daarop in als ze hele voorzichtige conclusies trekt over de kwaliteit van de voorlichting.

*E-ZINE* 30 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

22 mei 2016 - Een "lesje seksuele voorlichting", die op verzoek van de PvdA en de SP in de Tweede Kamer in mei werd georganiseerd door de Rutgers stichting, is uitgelopen op een weigering van deelname door de rechtse fracties. ... De voorlichting was niet erg sensitief opgezet, en daarmee werd een belangrijke kans gemist om meer draagvlak te verkrijgen voor het uitbreiden van seksuele vorming naar seksuele weerbaarheid. (

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten - lees pagina »

Maar tegelijkertijd benadrukt de cursus dat goede voorlichting eigenlijk niet gaat over feiten, maar meer over houding. ... EduDivers stelt daarbij de vraag of je dan wilt liegen voor een beter effect of dat je een andere manier van voorlichting kiest.

coc zwartboek slechte voorlichting - lees pagina »

2 juli 2016 - Volgens het COC Meldpunt Slecht Voorlichting klagen veel scholieren over het totaal ontbreken van voorlichting over LHBTI diversiteit. ... Daarnaast komen er klachten binnen over misleidende en stereotyperende voorlichting.

stagiair marketing - lees pagina »

Je hebt niet het vooroordeel dat andere methoden voor LHBTI emancipatie (met name voorlichting door vrijwilligers, GSA's) de beste zijn; je staat open voor hoe we met de EduDivers programma's een stap verder proberen te maken

jongeren klagen over gebrek aan LHBTI voorlichting - lees pagina »

2 juli 2016 - Volgens het COC Meldpunt Slecht Voorlichting klagen veel scholieren over het totaal ontbreken van voorlichting over LHBTI diversiteit. ... Daarnaast komen er klachten binnen over misleidende en stereotyperende voorlichting.

stomme zet van parlement rond seksuele vorming - lees pagina »

22 mei 2016 - Een "lesje seksuele voorlichting", die op verzoek van de PvdA en de SP in de Tweede Kamer in mei werd georganiseerd door de Rutgers stichting, is uitgelopen op een weigering van deelname door de rechtse fracties. ... De voorlichting was niet erg sensitief opgezet, en daarmee werd een belangrijke kans gemist om meer draagvlak te verkrijgen voor het uitbreiden van seksuele vorming naar seksuele weerbaarheid. (

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting ... 9 april 2016 - Uit een peiling van actualiteitenrubriek EenVandaag bleek dat - vier jaar na de invoering van de verplichting tot voorlichting - in Nederland nog slechts een kwart van de middelbare scholieren iets merkt van lessen over seksuele diversiteit.

engelse school mag geen leerlingen meer accepteren tot ze over lhbt voorlichten - lees pagina »

Dit houdt onder meer in voorlichting over sociale normen buiten de chassidische gemeenschap en tolerantie ten opzichte van bredere sociale normen. ... De school stelde dat voorlichting over andere dan heteroseksuele voorkeur en over geslachtsverandering is verboden in het joodse geloof, en dat ze er daarom niet over konden lesgeven.

PERSBERICHT: Alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

Hoewel voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is, blijkt uit onderzoek dat slechts 25% van de leerlingen daar iets van merkt. ... Vier jaar na verplichting geeft nog slechts een kwart van de scholen geeft voorlichting over seksuele diversiteit

alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

Hoewel voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is, blijkt uit onderzoek dat slechts 25% van de leerlingen daar iets van merkt. ... in 6 jaar van 6% naar 25% voorlichting

gay ok: schoolvisitaties door leerlingen - lees pagina »

Voorlichting, straffen, hulp geen aan gepeste kinderen, posters ophangen, een artikel op de schoolwebsite, paarse vrijdag, discussie met ouders?

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

9 april 2016 - Uit een peiling van actualiteitenrubriek EenVandaag bleek dat - vier jaar na de invoering van de verplichting tot voorlichting - in Nederland nog slechts een kwart van de middelbare scholieren iets merkt van lessen over seksuele diversiteit. ... EenVandaag deed geen onderzoek naar basisscholen, waar voorlichting over seksuele diversiteit ook verplicht is.

spannende lhbt workshops op 19 april - lees pagina »

De workshops gaan over "omgaan met heftige vragen", "voorlichting door empathie" en "hoe jezelf je beste tool bent". ... voorlichting door empathie

onderwijsalliantie stelt vragen over dilemma's - lees pagina »

Hoe organiseert de school effectieve preventie (maatregelen en voorlichting)?

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

20 maart 2016 - In de serie artikelen over gouden tips voor effectieve LHBT emancipatie beschrijven we vandaag de rol van voorlichting. ... De belangrijkste is dat men LHBTI-emancipatie het best kan bereiken door voorlichting.

*E-ZINE* 28 MAART 2016 - lees pagina »

De workshops gaan over "omgaan met heftige vragen", "voorlichting door empathie" en "hoe jezelf je beste tool bent". ... huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter?

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

mythe: voorlichting meest effectieve aanpak ... Veel mensen denken dat "voorlichting geven" de meest effectieve manier is om LHBT emancipatie op scholen te bereiken.

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen - lees pagina »

Daar komen soms verrassende conclusies uit naar voren, die lang bestaande mythes over LHBTI voorlichting onderuit halen. ... Zoals dat “meer kennis” vooroordelen zou tegengaan of dat “voorlichting” de belangrijkste of zelfs de enige manier zou zijn om discriminatie tegen te gaan.

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

politiek geschrokken maar vindt huidige voorlichting genoeg " ... Sinds 2013 is voorlichting op scholen hierover verplicht.

op elke school een gsa over mensenrechten - lees pagina »

INTEGREREN: Iedereen moet voorlichting krijgen over seksuele diversiteit, want het is relevant voor iedereen.

belronde scholen in leiden start - lees pagina »

Sinds 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht en sinds dit jaar is ook een expliciete veiligheidsbeleid inclusief het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht.

project onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit 2015-2017 - lees pagina »

Samenwerking met het European Forum of LGBT Christians (EF) bij de gezamenlijke organisatie van een Europese conferentie over geloof, traditional values, voorlichting, pesten en sociale veiligheid in kerken en in scholen

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen - lees pagina »

Daarbij wordt de noodzaak om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit sinds eind 2012 ondersteund door dat voorlichting over seksuele diversiteit verplicht is geworden en dat sinds 2015 ook een anti-pestplan verplicht is.

PERSBERICHT 31 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

Maar tegelijkertijd benadrukt de cursus dat goede voorlichting eigenlijk niet zou moeten gaan over feiten, maar vooral over houding.

PERSBERICHT 17 MEI 2017 - lees pagina »

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. ... Maar de verhalen kunnen ze ook gebruiken als een eerste vorm van documentatie van mensenrechtenschendingen en voor informele voorlichting.

nieuwe materialen voor basisscholen in argentinië - lees pagina »

Helaas staat het Nederlandse basisonderwijs nog niet erg open voor voorlichting over seksuele diversiteit, dus is het gebruik van dergelijk materiaal nog grotendeels afhankelijk van enthousiaste docenten.

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen - lees pagina »

Meestal wordt bij onderwijs en seksuele diversiteit namelijk gedacht aan een kennisdoel, zoals voorlichting.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Waar LHBT voorlichting wordt gegeven, heeft ze veel impact, maar haar effect met het oog op de kerndoelen blijft achter. ... Uit onderzoek weten we dat het effect van specifieke voorlichting over seksuele en genderdiversiteit voor 70% afhangt van de persoonlijkheid van de voorlichter.

de britse homoschool, een goed idee? - lees pagina »

De organisatie van Amelia Lee geeft ieder jaar duizenden leerlingen en docenten voorlichting.

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen - lees pagina »

Er was een stevige discussie over de toezegging van de minister dat ze binnen orthodoxe kringen van christenen en moslims ambassadeurs zal inzetten die voorlichting moeten verzorgen. ... Daarvoor wil ze 160 mensenrechtenambassadeurs inzetten die op scholen en in jongerencentra voorlichting gaan geven.