Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 55 voor: vrijwilligers

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties - lees pagina »

In een ambigue context ontwikkelen lhbti-organisaties vaak eigen interventies zoals meer voorlichtingscampagnes, gay prides, voorlichting door vrijwilligers en jongerenacties zoals GSA’s.

effectieve voorlichting - lees pagina »

We gaan eerst in op wat we weten uit de wetenschap over wat werkt, dan op wat er nu in schoolboeken staat en ten slotte wat we weten over voorlichting door vrijwilligers. ... voorlichting door vrijwilligers

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

Het grootste deel van de voorlichting bestaat uit één of anderhalf uur voorlichting door vrijwilligers of door een filmpje kijken.

evaluatie van een project rond integratie van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Er is afgesproken om voorlichting door COC vrijwilligers te laten geven 7%

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten - lees pagina »

Wel kunnen zij voor hun vrijwilligers korting krijgen als de cursus vanaf 2017 betaald moet worden.

stagiair marketing - lees pagina »

Je hebt niet het vooroordeel dat andere methoden voor LHBTI emancipatie (met name voorlichting door vrijwilligers, GSA's) de beste zijn; je staat open voor hoe we met de EduDivers programma's een stap verder proberen te maken

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

In het voortgezet onderwijs (waar veel scholen voorlichting door vrijwilligers inschakelden) was het effect nihil, zowel op gedrag als op houding.

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

Zoals zoveel regenboogsteden, biedt Utrecht de scholen niet veel meer dan een aanbod van voorlichting door vrijwilligers en af en toe een gratis theaterstuk.

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen - lees pagina »

Tegelijkertijd worden vrijwilligers en stagiaires geworven en getraind om als "ambassadeur sociale veiligheid" op te treden naar scholen. ... Aan het eind van elk jaar worden alle leerervaringen met elkaar vergeleken, waardoor de scholen en vrijwilligers steeds meer leren en enthousiaster worden om met dit verbeterproces aan de slag te gaan.

PERSBERICHT 17 MEI 2017 - lees pagina »

In een ambigue context ontwikkelen lhbti-organisaties vaak eigen interventies zoals meer voorlichtingscampagnes, gay prides, voorlichting door vrijwilligers en jongerenacties zoals GSA’s.

UNESCO kondigt ministeriële conferentie over homopesten aan - lees pagina »

Ik ken veel LHBTI organisaties, vooral in "ambigue" landen, die vooral bezig zijn met hun eigen interventies, zoals voorlichting door vrijwilligers, gay/straight alliances, websites, homo en transgender lespakketten en docentenworkshops.

edudivers verantwoording - lees pagina »

Vrijwilligers en stagiaires kunnen in voorkomende gevallen (dit is geen regel) een vrijwilligersvergoeding of stagevergoeding ontvangen die in lijn is met de wet en afspraken met de stage-instelling.

movisie verkenning van effectieve interventies seksuele diversiteit - lees pagina »

De onderzoekers constateren dat er veel burgers actief zijn op het terrein van LHBT-emancipatie in Nederland: door betrokken professionals en vrijwilligers worden creatieve interventies ontwikkeld.

ares: seksuele diversiteit in ckv en media-educatie - lees pagina »

vrijwilligers

Gastlessen COC Leiden - lees pagina »

Het voorlichtersteam van COC Leiden bestaat uit vrijwilligers die erin getraind zijn om gastlessen te geven. ... In verband met het werk of studie van onze voorlichters, allemaal vrijwilligers, vragen we om een voorlichting minstens één maand tevoren met ons in te plannen.

visitatie door leerlingen - lees pagina »

De groep kan ook bestaan uit één klas, maar het programma werkt beter met vrijwilligers. ... De schoolvisite wordt begeleid door getrainde Mijn ID ambassadeurs (vrijwilligers) of door trainers van EduDivers en kost €1000 (excl.

het its homo-indicatoronderzoek: onveiligheid in scholen van 2006 tot 2010 - lees pagina »

voorlichting door vrijwilligers ... Het ITS merkt ook op dat voorlichtingslessen over homoseksualiteit door homo- en lesbische vrijwilligers zinvol kan zijn, omdat persoonlijke coming out verhalen een grote positieve impact kunnen hebben in een klas leerlingen.

gale roept op om recht op onderwijs voor lhbt te checken - lees pagina »

Daardoor blijven veel politieke eisen ("verplichte voorlichting") en praktische strategieën ("voorlichting door vrijwilligers op alle scholen", "iedereen op school lid van de GSA") te vaag en verandert er te weinig op school.

bevorderen voorlichtingsgroepen de norm van heteroseksualiteit? - lees pagina »

Het belangrijkste punt dat Hélène Frohard-Dourlent naar voren brengt is dat MAG vrijwilligers er naar streven dat leerlingen homoseksualiteit “normaal” gaan vinden.

MijnID campagne - lees pagina »

Met een bredere focus kan vruchtbare synergie ontstaan en kunnen bijvoorbeeld ook vrijwilligers worden betrokken uit groepen waar het thema erg gevoelig ligt.

homo in de klas - lees pagina »

De lesbrief wordt aangeboden in combinatie met gastlessen van vrijwilligers van Homo in de klas.

lhbt voorlichtingsgroepen van nederland anno 2011 - lees pagina »

In het najaar van 2010 voerde Marinus Schouten van EduDivers een onderzoek uit naar de groepen vrijwilligers in Nederland die op (vooral middelbare) scholen voorlichting geven over seksuele diversiteit.

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit - lees pagina »

In de zomer zal GALE een tweede toolkit publiceren die specifiek gaat over voorlichting door vrijwilligers.

gale projecten - lees pagina »

Situatie: In West-Europa en Frans Canada geven vrijwilligers peer-voorlichting over homoseksualiteit op scholen. ... Dit is een zeer succesvolle methode waarbij duizenden vrijwilligers betrokken zijn, waarvan zeker 300 in Nederland.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

In deze groepen zitten, naast een medewerker van COC Nederland en van EduDivers, vrijwilligers uit de deelnemende lokale groepen. ... We hebben echter als uitgangspunt gekozen om de uitvoering van het voorlichtingswerk als vrijwilligerswerk te beschouwen en om deze vrijwilligersinfrastructuur te versterken door onder meer extra vrijwilligers te werven.

lesgeven/voorlichting - lees pagina »

In Nederland en in een groot deel van Europa geven homo-, lesbische en soms biseksuele en transseksuele vrijwilligers voorlichting over homoseksualiteit en seksuele diversiteit. ... Het Ministerie van OC&W vindt voorlichting door vrijwilligers van groot belang en ondersteunt COC Nederland en EduDivers om de lokale groepen te ondersteunen.

index/links_van_edudivers - lees pagina »

Maruf (groep vrijwilligers die zich inzetten voor een betere positie van Moslim LHBT's in Nederland en in de hele wereld)

landelijk beleid - lees pagina »

In 2006 verbrak COC Nederland de samenwerking met EduDivers omdat zij zich meer (uitsluitend) wilde richten op empowerment van LHBT jongeren en voorlichting door vrijwilligers en alleen via de politiek op integratie van seksuele diversiteit in scholen. ... In 2011 trok COC Nederland zich terug uit de alliantie en concentreerde zich volledig op belangenbehartiging en het stimuleren van Gay/Straight Alliances en voorlichting door vrijwilligers op middelbare scholen.

vacatures & stages - lees pagina »

vrijwilligers en/of stagiaires onderzoek recht op onderwijs

medewerkers - lees pagina »

vrijwilligers

voortgezet onderwijs - lees pagina »

Laat voorlichting over homoseksualiteit door vrijwilligers geven. ... voorlichting door vrijwilligers

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Nodig [vrijwilligers uit om hun verhaal te vertellen ... Nodig [vrijwilligers uit om hun verhaal te vertellen ../

stagiaires ontwikkeling nieuwe schoolprogramma's - lees pagina »

vacature vrijwilligers en/of stagiaires documentatie lespakketten ... vacature vrijwilligers en/of stagiaires documentatie lespakketten

vrijwilligers en/of stagiaires onderzoek recht op onderwijs - lees pagina »

vrijwilligers en/of stagiaires onderzoek recht op onderwijs ... EduDivers zoekt vrijwilligers en stagiaires die willen helpen om het wereldwijde onderzoek naar het recht op onderwijs te doen.

Peter Dankmeijer - lees pagina »

In 1993 werd reeds duidelijk dat een dergelijk professioneel traject niet haalbaar was voor vrijwilligers.

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

een uitje met de vrijwilligers ... Realiseer je daarom dat de landelijk richtlijn voor maximale (belastingvrije) vergoeding van onkosten door vrijwilligers fl 1.

handboek voorlichtingscoördinatie - 0 - inhoud en verantwoording - lees pagina »

Startende groepen hebben vaak nog weinig of geen vrijwilligers en daardoor weinig tijd en ervaring. ... Geregeld blijken groepen dan echter toch geconfronteerd te worden met onverwachte problemen: de coördinator vertrekt en men kan geen nieuwe vinden, het aantal voorlichtingen neemt af, om onaanwijsbare redenen "loopt" de organisatie niet meer, vrijwilligers lopen weg en op een of andere manier lukt het niet om nieuwe te werven.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-1-1 - andere aanbieders - lees pagina »

Aard van de organisatie: Telefonische hulpdienst door vrijwilligers. ... Aard van de organisatie: Vrijwilligersvereniging met relatief kleine landelijke professionele staf, een aantal landelijke vrijwilligers die werken in functionele secties.

de organisatie van voorlichting over homoseksualiteit - lees pagina »

De voorlichters zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor het werk. ... De groepen hebben vaak niet genoeg vrijwilligers of de vrijwilligers lopen weg.

outway scholierenonderzoek Brabant - lees pagina »

Outway maakte een vragenlijst met 13 vragen en probeerde met vrijwilligers zoveel mogelijk scholen te bereiken.

handboek organisatie voorlichtingsgroep - lees pagina »

Wat: Map met handreiking voor de organisatie van een groep vrijwilligers die voorlichting geven over homoseksualiteit, met veel bijlagen, 100 pagina's

handboek voorlichtingscoördinatie - 3-1-2 - acquisitiebrief/folder 1ste mailing - lees pagina »

De voorlichting wordt uitgevoerd en georganiseerd door vrijwilligers. ... De vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor dit werk maar worden wel getraind in methoden van voorlichting over dit onderwerp.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-3-2 - begroting suggesties - lees pagina »

Als je daarvoor vrijwilligers benadert, kan je hen instrueren en een cadeaubon geven achteraf. \[ ... 25\] Uitje met vrijwilligers: Veel groepen organiseren jaarlijks een "feestje" of etentje met de vrijwilligers.

variatie in werkvormen - lees pagina »

Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers die voorlichting geven over homoseksualiteit.

Geen suggesties voor onderwijsbeleid in raadpleging homobeleid - lees pagina »

Door de nieuwe zedelijkheidswetgeving zijn vrijwilligersorganisaties bang dat opvang of hulpverlening van homotieners door vrijwilligers kan leiden tot klachten en schade voor hun organisatie.

handboek voorlichtingscoördinatie - 1 - starterspakket - lees pagina »

Realiseer je vooral dat je om vrijwilligers te werven en eventueel subsidie te krijgen een goed plan nodig hebt. ... In deze fase vraag je subsidie aan, werf je voorlichters, train je de vrijwilligers, vul je de plannen enigszins in en maak je wervingsmateriaal.

global alliance for lgbt education - lees pagina »

verbetering en vespreiding van de methodiek van verhalen vertellen en voorlichting door vrijwilligers (storytelling en panel sessions)

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

De voorlichtingen door COC vrijwilligers en andere homoverenigingen kunnen sterk uiteen lopen qua kwaliteit, het is dringend noodzakelijk dat deze structureel verbeterd wordt.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-3-1A - evaluatieverslag - lees pagina »

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft zich in het seizoen \[seizoen\] weer volledig ingezet. ... Er werd gestart met \[aantal\] vrijwilligers; aan het eind van het seizoen waren dat er \[aantal\].

handboek voorlichtingscoördinatie - 1-3-1 - marketingmix - lees pagina »

Het gaat er niet alleen om wat het de groep feitelijk kost en wat er aan instellingen voor wordt gevraagd, maar ook hoeveel (vrijwilligers-, produktieve, leuke of vervelende) tijd erin gaat zitten, waarom men dat erin wil steken of juist die prijs wil vragen, of men graag instellingen voorlicht die het kunnen betalen of juist de instellingen benadert die dat niet willen omdat ze niks met homoseksualiteit willen en ook of de prijzen van een voorlichtingsgroep in verhouding staan tot die van andere instellingen die een soortgelijk aanbod doen, zoals de Rutgersstichting, de Anne Frankstichting, het RIAGG of de GGD. ... Met het PERSONEEL tenslotte worden de vrijwilligers bedoeld, die in de voorlichtingsgroep zitten.