Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 64 voor: wat kan ik doen

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

31 december 2017 - Leerlingen kunnen de LHBT vriendelijkheid van schoen verbeteren door een schoolinspectie te doen en met onderbouwde aanbevelingen te komen. ... Dat in de workshop "schoolverandering" besproken werd welke (andere) methoden veel meer effect hebben en dat voorlichting een beperkte rol kan spelen, leek er weinig toe te doen; het leek alsof GSA leerlingen (althans degenen waar het project mee werkte) niet open staan voor andere ideeën.

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa - lees pagina »

Maar het rapport laat ook nog heel wat zien te gebeuren. ... Ik hoop dat dit zo blijft, maar ik zie wel donkere wolken samenpakken aan de horizon.

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa - lees pagina »

Maar het rapport laat ook nog heel wat zien te gebeuren. ... Ik hoop dat dit zo blijft, maar ik zie wel donkere wolken samenpakken aan de horizon.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

De nu gestarte discussie kan leiden tot een herziening van de definitie van pesten. ... Ze proberen erachter te komen wat ze moeten doen.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Daarom is het een cruciale vraag hoe men schoolleiders zo kan aanspreken dat zij de urgentie voelen om de situatie van LHBTI leerlingen te verbeteren. ... De LHBTI-emancipatie staat nog te veel in de kinderschoenen en er is nog geen onderzoek gedaan naar hoe men onder schoolleiders een gevoel van urgentie kan creëren.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

21 mei 2017 - Dit is het 4e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. ... wat er speelt

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

11 mei 2017 - Dit is het 3e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. ... wat is leiderschap

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

Peter: Wat denk jij dat werkt om scholen mee krijgen bij dit onderwerp? ... Bart: Ik denk dat de sleutel ligt in het blijven zien van kinderen als doelgroep.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

Die schijnbare tegenstelling tussen wat men zegt en wat men doet is eigenlijk het normale onderscheid dat mensen wel hebben tussen woord en daad. ... Wat moet er dan precies voorgelicht worden?

discussie in onderwijs biedt nieuwe perspectieven voor seksuele diversiteit - lees pagina »

En als we even verder kijken dan het "noemen" van LHBT in de les of het vieren van zichtbaarheidacties zoals Paarse vrijdag - hoe nuttig ook - biedt deze discussie over of onze traditionele opvatting over onderwijs (een klas vol zittende leerlingen met een docerende leraar voor een schoolbord) wel aansluit op wat deze maatschappij nodig heeft. ... Ze gokt dat de meeste leraren de tweede optie willen maar het eerste doen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Hanneke Felten: wat werkt ... Hanneke Felten gaat in op wat we kunnen doen aan zowel de moderne uitsluiting als aan de al langer bekende vormen van discriminatie en uitsluiting van LHBT’s.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Die vraag is weer opgelaaid nadat de Onderwijsinspectie een maand geleden constateerde dat scholen wel "iets" doen aan voorlichting, maar dat de kwaliteit ervan ruim onvoldoende is om enig effect te hebben op het schoolklimaat. ... EduDivers hoopt dat het jeugdadvies zal voortbouwen op wat er in de afgelopen 13 jaar al is gebeurd op dit terrein.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

De gemiddelde school bestaat niet”, zegt de onderwijsinspectie, “maar wat aandacht voor seksuele diversiteit betreft, verschillen scholen niet zoveel van elkaar.” ... Ook de school zelf kan dat niet precies aangeven.

jehovah's getuigen trainen kinderen om mensenrechtenonderwijs te saboteren - lees pagina »

De video moedigt kinderen ook uit om kinderen uit lesbische en homogezinnen lastig te vallen met religieuze veroordelingen en zegt dat je dit kan oefenen met je ouders. ... Het Jehovah's Getuige kind vat de les samen voor haar moeder: "Mijn leraar zegt dat wat telt is dat mensen van elkaar houden en dat ze gelukkig zijn."

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

Hij zei: "Ik had helemaal niet verwacht dat mijn klasgenoten daar moeilijk over zouden doen. ... Er werd er wat geduwd en getrokken."

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

Hij zei: "Ik had helemaal niet verwacht dat mijn klasgenoten daar moeilijk over zouden doen. ... Er werd er wat geduwd en getrokken."

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

Het is onduidelijk of de scholieren gevraagd is naar wat ze vinden van objectief gezien meer effectieve maatregelen op school. ... Dankmeijer is sceptisch wat Stichting School en Veiligheid kan bereiken. "

effectieve aanpak: meteen afspraken maken - lees pagina »

Ton Mooij, een onderzoeker aan de Radboud Universiteit, heeft uitgezocht wat dan wel werkt. ... Hij liet een aantal scholen een experiment doen.

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn - lees pagina »

De handreikingen geven tips voor wat men kan doen in de klas, maar gaat niet in op hoe docenten kunnen omgaan met in het mbo vaak heftige emoties van studenten. ... De stappenplannen bevatten elk circa 30 pagina’s en geven handreikingen voor wat men kan doen in lessen.

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

Eén op de vijf leerlingen denkt dat een homo-lesbische-biseksuele klasgenoot daarvoor uit kan komen. ... check of ik deze cijfers heb gekregen)

zaterdag deadline inschrijving workshops over sociale veiligheid en seksualiteit - lees pagina »

Homoschelden, flirten, daten, sexting of echt seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat kan ... je als leraar doen?

vacatures rvt-leden edudivers en gale - lees pagina »

Maar mensen die belangstellend zijn om wat langer mee te draaien zijn natuurlijk zeer welkom. ... In de afgelopen jaren is er vanuit OCW met name op EduDivers stevig bezuinigd, met als gevolg dat ik sinds april 2015 de enige werknemer ben.

italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit - lees pagina »

De leerlingen bespraken situaties wanneer zij zich op school buitengesloten voelden en wat de school kan doen om de sfeer voor iedereen prettiger te maken. ... Marinus Schouten, van GALE, die deze workshop begeleidde: “Enerzijds merkte ik dat de docenten veel behoefte hadden aan kennis hoe ze in hun lessen aandacht voor seksuele diversiteit kunnen verweven.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Wat heeft jouw homo zijn nou met jouw werk als leerkracht te maken? ... Een beginnend docent zei: 'Ik begin nog niet over seksualiteit en homoseksualiteit.

zelfmoord transgender tiener veroorzaakt beweging tegen conversietherapie - lees pagina »

Als je dit leest, betekent het dat ik zelfmoord heb gepleegd en dit bericht niet heb gewist. ... Wees alsjeblieft niet verdrietig, het is beter want niemand wil leven zoals ik geleefd heb....

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

Het onderzoeksinstituut vond dat de alliantie te weinig zichtbaarheid is geweest en dat onduidelijk was welke partners precies wat deden. ... Ook uit een eigen onderzoek dat wij lieten doen onder MijnID ambassadeurs, bleek dat veel van hen niet een duidelijk beeld hadden van wat EduDivers deed.

choquerende homofobe uitspraken in programma arie boomsma - lees pagina »

ik bedoel er niets mee ... Het is standaard dat men zegt: ‘daar bedoel ik niets mee, het is niet als haatdragend naar homo’s bedoeld.’

MijnID Nieuwsbrief #1, april 2014 - lees pagina »

Ik bespreek nu al 44 jaar als docent homoseksualiteit in mijn klassen en iedereen roept dat het veilig is. ... Toen een jongen zelfmoord had gepleegd en het bleek te maken met zijn homoseksualiteit, dacht ik: We wijzen naar Sotsji, maar we zijn zelf nog onderweg." "

ruben les werkt ook op basisschool - lees pagina »

Het Jeugdjournaal wilde daar aandacht aan besteden en vroeg zich af wat je in het basisonderwijs kunt doen. ... De kern daarvan is dat docenten, leerlingen, ouders en voorlichters zich als “Mijn ID ambassadeur” samen kunnen inzetten voor een schoolklimaat waarin niemand gepest worden en iedereen zichzelf kan zijn.

Nieuws - lees pagina »

EduDivers licht toe hoe de docent dat kan oppakken en geeft er concrete lestips bij. ... 15 februari 2017 - Op 14 februari liet SCOL een presentatie doen door EduDivers over de mogelijkheden om seksuele diversiteit in te bouwen in het curriculum.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

Het doel van de pilots is om uit te vinden wat werkt en wat niet zo goed werkt om seksuele diversiteit in het reguliere onderwijsaanbod te integreren. ... Op 29 juni organiseren we een landelijke onderwijsdag waarop u zich kunt oriënteren op wat u kunt doen aan vanzelfsprekende integratie van veiligheid rond seksuele diversiteit op uw school.

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

Ook kan het zijn dat docenten ervoor kiezen om de bespreking van relaties, seksualiteit, diversiteit en respect via kringgesprekken eerst een keer uit te proberen voordat ze er een complete lessenserie aan wijden. ... En natuurlijk kan het zo zijn dat u als docent in kringgesprekken te maken krijgt met spontane vragen en opmerkingen over diversiteit en emancipatie.

vragenlijst voor scholieren - lees pagina »

Hallo, we doen een klein onderzoek naar de poster Homo OK en hoe men op deze school denkt over homoseksualiteit. ... Wat vind je van de poster?

samenvatting leefvormen - lees pagina »

De leerkracht zou kunnen nastreven dat de kinderen na deze lessen beseffen dat iedereen verschillend is, dat veel mensen verschillende meningen hebben en dat afwijken mogelijk is maar soms moeilijk kan zijn. ... In hun leven thuis en in een kinderdagverblijf hebben ze waarschijnlijk al wat ervaringen opgedaan.

edudivers roept op tot meer onderbouwd werken aan homo-emancipatie in scholen - lees pagina »

Met het symposium, dat zich richtte op hoe men zoveel mogelijk onderbouwd en effectief kan werken, wil EduDivers de discussie losmaken over hoe de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders echt kan inzinken. ... Er moet meer discussie komen over of wat we doen wel echt werkt en of het niet nog beter kan.

faq - lees pagina »

Wat staat er in de bijbel over homoseksualiteit? ... Wat staat er in de Koran over homoseksualiteit?

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Kerndoel 35 De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden. ... Wat doe je als een vriend homo/lesbo/trans blijkt te zijn?

homobeleid op school, wat is dat? - lees pagina »

homobeleid op school, wat is dat? ... Op scholen is steeds meer te doen over homo-emancipatiebeleid.

interview met een hetero - lees pagina »

In de discussie daarna wordt verhelderd hoe de vanzelfsprekendheid van heteroseksualiteit (de 'heteronorm') negatief uitwerkt en wat de deelnemers daartegen kunnen doen. ... Het voorbeeld interview in de bijlage kan indien nodig worden uitgebreid of aangepast.

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

Vervolgens bedenk je in de voorbereidingsfase hoe je de doelen gaat bereiken, je zoekt uit of dat kan en hoe dat kan, je overlegt over de plannen met anderen en eindigt met een herzien strategisch plan. ... Met het LOGBOEK COÖRDINATIE VOORLICHTING (bijlage) kan je een planning maken voor de stappen die je wilt maken in het volgende voorlichtingsseizoen.

Evaluatie homobeleid: veel gedaan, te weinig effect - lees pagina »

Het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid maakte een factsheet dat een overzicht geeft van wat er van de nota is waargemaakt. ... Ik ben heel blij met de uitermate positieve stimulans door het Rijk.

Brief van Fatima aan Lieve Lita - lees pagina »

Ik ben een meisje van veertien jaar en ik zit op het VMBO. ... Ik heb veel vriendinnen, zowel Nederlandse als uit mijn eigen cultuur.

handboek voorlichtingscoördinatie - 3-1-2B - telefoon follow-up - lees pagina »

Dit is een checklist die je kunt gebruiken bij het doen van de telefonische ronde na een mailing. ... Zo niet, vraag dan wat er mis gegaan zou kunnen zijn en vertel in het kort wat erin staat

amsterdam talkshow - scholieren over homoseksuele voorlichting - lees pagina »

Ik zou een leraar uitlachen. ... Ik vind die opmerking dom.

homoseksualiteit in de bijbel - lees pagina »

8) Alstublieft, ziet u, ik heb twee dochters, die nooit gemeenschap met een man hebben gehad. ... Doet vervolgens met hen wat goed is in uw ogen.

tips voor het omgaan met homoseksualiteit in de gymles - lees pagina »

Als trainer/coach kunt u veel doen om discriminatie tegen te gaan. ... Laat zien wat u verwacht van uw leerlingen en collega's.

de rol van vertrouwenspersonen - lees pagina »

hoe herken ik een lesbische of homoscholier? ... Dat kan men doen door een poster op te hangen of folders neer te leggen die duidelijk maken dat homoseksualiteit bespreekbaar is.

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

Wij hopen dat deze nog kan worden meegenomen in de evaluatie. ... Wat kan een docent met relatief specialistische informatie over Islam en homoseksualiteit in een woordenwisseling met een beledigende Marokkaanse jongeman?

amsterdam talkshow - seksuele vorming op school - lees pagina »

Irene: wat zou je zelf willen horen? ... Scholier: alles wat ermee te maken heeft, vooral hoe je een condoom moet gebruiken en communicatie.

aanwijzingen om een casus te maken - lees pagina »

Het meisje wil naar haar verloofde, maar kan de boot niet in haar eentje roeien. ... Ze vraagt de matroos haar te helpen, maar deze zegt: "dat doe ik alleen als je met me wilt vrijen".